Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Fleire søkjer byggfag og naturbruk

Då søknadsfristen gjekk ut 1. mars, hadde 3747 ungdomar med ungdomsrett, søkt skoleplass på Vg1, for skoleåret 2016/2017, det er 61 fleire enn i fjor. Etter svak søking over fleire år, er det no ei auke i talet på søkjarar til byggfaga og naturbruk, men den største auken i tal på søkjarar har medier og kommunikasjon.

Les meir

Klare til å ta fagprøva

2.-årslærlingane i fylket har mellom 1. og 14. mars tilbodet om å delta på ei samling som skal førebu dei på fagprøva og arbeidslivet, og den 3. mars fylte lærlingar frå regionen ein av salane på Hotel Alexandra i Molde. 

Les meir

Skolering av prøvenemndene i fylket

I samanheng med ei ny oppnemning av prøvenemnder for perioden 2016-2019, har seksjon for opplæring i bedrift gjennomført samlingar for prøvenemndene i fylket.

Les meir

Samling for 2.-årslærlingar

1. - 14. mars blir det arrangert tre samlingar for 2.-årslærlingane i fylket. 

Les meir

Julie vart fylkesmeister i helsearbeiderfaget

Onsdag 17. februar vart det arrangert fylkesmeisterskap i helsearbeidarfaget ved Borgund vgs.

Les meir

Nye og funksjonelle lokalitetar ved Rauma vgs

- Vi har etter ei lang ombyggingsperiode, fått ein moderne skole med både frisk luft og godt lys, sa rektor Erik Brekken, då han fredag inviterte til markering av at ei lang og til tider utfordrande ombyggingsperiode no er i mål.  

Les meir

Skal kåre den beste i helsearbeidarfaget i fylket

Fylkesmesterskapet 2016 blir arrangert i Ålesund 17. februar. Vinnaren skal representere Møre og Romsdal i NM i oktober. 

Les meir

Samlar erfaringar om rusarbeid i skolane

Saman med sju pilotskolar og Kompetansesenter rus- Midt-Norge, har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidd ein plan for rusarbeid i dei vidaregåande skolane i fylket.

Les meir

Våreksamen for privatistar 2016

Frist for oppmelding til privatisteksamen er 01.02.2016.

Les meir

Tilbodskatalog for vidaregåande opplæring

Onsdag 6. januar opna det for søking til videregående opplæring på vigo.no. Under finn du ei oversikt over alle tilboda for skoleåret 2016/2017.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Høring Skolebruksplanen 2018-2021
PDF-dokument - 332,00 kB
Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid revidert 2017
PDF-dokument - 1,68 MB