Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

9548 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2017/2018. I 1. inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på 1. inntaket er 14. juli.

Les meir

Fråværet i vidaregåande skole har gått ned

Foreløpige tal frå Utdanningsdirektoratet (Udir) viser at fråværet i vidaregåande skole har gått ned etter innføring av fråværsgrensa. 

Les meir

Tar ansvar for å tilby læreplassar i maritime fag

Tidelegare var det ei utfordring å få nok søkarar til matros og motormannfag, og dei seinare åra har det vore ein vanskeleg marknad for offshorenæringa.

Les meir

Åtte millionar til Fagskolen i Kristiansund

Onsdag vart det kjent at Fagskolen i Kristiansund har vorte tildelt fire millionar kroner, og at fylkeskommunen går inn med tilsvarande beløp. Pengane skal mellom anna gå til nytt laboratorieutstyr for kjemi- og prosess og til maritime simulatorar. 

Les meir

Digitalt løft i Møre og Romsdal

Fylkesutdanningssjefen har inngått eit 3-årig samarbeid med Senter for IKT i utdanningen for å løfte den digitale kompetansen både hos lærarar og elevar i dei vidaregåande skolane. 

Les meir

–Samarbeid er ein vesentleg faktor

Alle som har søkt om læreplass innanfor anleggs- og bergfag, har no fått lærekontrakt. –Eg vil takke skole og bedrifter for eit godt samarbeid, seier Espen Wicken, dagleg leiar for Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga (OKAB) Møre og Romsdal.

Les meir

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 – 2021

Kvalitetsplanen for perioden 2017-2021 vart samrøystes vedtatt i Fylkestinget 13.06.2017.

Les meir

Fråværsgrensa

Elevar som har gått over fråværsgrensa, vil ikkje få standpunktkarakter i faget. Vi har laga ein kort oversikt over kva elevane må gjøre hvis dei har gått over fråværsgrensa. 

Les meir

Viktige datoar for lærlingar og instruktørar

Er du 1. års lærling eller instruktør? Utdanningsavdelinga ber deg om å halde av datoen som er relevant for deg:

Les meir

Formidlingskoordinatorar i fire regionar

Vi treng dyktige pådrivarar som kan hjelpe våre ungdommar til å finne gode lærebedrifter!

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid
PDF-dokument - 1,80 MB
Høring skolebruksplanen 2019/2020
PDF-dokument - 663,61 kB