Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Skolebruksplan 2017-2020

Skolebruksplan 2017-2020 er no lagt ut på høyring.

Høyringsfrist er 09.09.2016

Les meir

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

9 647 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2016/2017. I 1. inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på 1. inntaket er 14. juli.

Les meir

Teieplikt og samarbeid i vidaregåande skole

Presisering av reglane for teieplikt

Les meir

Pilotsamarbeid gir nye moglegheiter

Sunndal kommune  og Møre og Romsdal fylkeskommune vil samarbeide om eit pilotprosjekt for å gi vaksne eit tilbod om opplæring ved Sunndal vidaregåande skole. – Målet med prosjektet er å sikre at unge innvandrarar, som har fått opphald, får vidaregåande opplæring. Sjølv om dei ikkje kjem inn under undervisningsretten, seier konstituert fylkesutdanningssjef Rune Solenes Opstad. 

Les meir

Fleire gjennomfører vidaregåande opplæring

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i går nye tal for gjennomføring i vidaregåande opplæring. Dei nye tala viser at gjennomføringa aukar både nasjonalt og i Møre og Romsdal.

Les meir

Erik Brekken tilsett som fylkesutdanningssjef

Erik Brekken (44) vart i fylkesutvalet i dag tilsett som fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Brekken arbeider i dag som rektor ved Rauma vidaregåande skole, og er utdanna adjunkt med tilleggsutdanning innan leiing.

Les meir

Bjerkestrand tilsett som ny rektor ved Kristiansund vgs. og fagskolen

Marit Rovik Bjerkestrand (54) er tilsett i og har takka ja til stilling som rektor ved Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund.

Les meir

-Nye skolebygg fører til auka trivsel og læringsresultat

Etter ein lengre periode med anleggsarbeid, vart bygg 4 og 8 ved Kristiansund videregåaende skole, offisielt opna. Opninga skjedde torsdag 12. mai. 

Les meir

–Vi har ein jobb å gjere

Torsdag 12. mai var det kick-off for ein heilt ny kampanje, som skal få fleire frå privat og offentleg sektor til å bli lærebedrifter.  – Kvart år er det 1100 elevar som søker om læreplass i fylket vårt. Om lag 200 får ikkje plass, sa Inger Anita Sjømæling som er seksjonsleiar ved utdaningsavdelinga.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Høring Skolebruksplanen 2018-2021
PDF-dokument - 332,00 kB
Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid revidert 2017
PDF-dokument - 1,68 MB