Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: mrfylke

Bruk av nettet

Nettet på skolane skal brukast til læring i fag. 

Du skal unngå streaming av video og lyd og store nedlastingar for aktivitetar som ikkje er relatert til undervisninga. Det kan bli nødvendig å stenge for ein del tenester for streaming av innhald.

Gode råd:
- Gå aldri frå maskina di utan tilsyn
- Datamaskina bør låsast inn i skap i klasserommet ditt når du ikkje passar på den sjølv
- Snakk med dei føresette om forsikring av utstyret ditt. Ved tjuveri er det di eiga forsikring som skal dekkje tapet
- Pass godt på brukarnamnet og passordet ditt. Bruk trygge passord (Vi tilrår minst 8 tegn + store og små bokstavar og tal.)
- Du kan bli ansvarleg for det andre gjer om dei får tilgang til brukaridentiteten din

IKT-reglementet er ein del av ordensreglementet for elevane i Møre og Romsdal fylkeskommune, og som elev må du rette deg etter dette,

Kontaktpersonar

Gry Rishaug Hansen Gry Rishaug Hansen
Rådgivar
71 28 03 98 /
Mob. 416 43 033
Send e-post
Kristin Glæstad Vonheim Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 /
Mob. 936 85 610
Send e-post