Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: mrfylke

Ofte stilte spørsmål om inntak

Ønskjer du informasjon om korleis ein søkjer, og kva som er dei viktigaste reglane for søking til vidaregåande opplæring?

Her finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om inntak. 

Eg har ikkje fått brev, eller har mista brevet frå Skatteetaten med PIN-kodar for å logge meg inn på vigo.no med MinID. Kva gjer eg?

Eg angrar på det eg la inn på søknaden min til fristen. Kan eg endre søknaden?

Viktige datoar – søknadsfrister, førehandssvar, svar og svarfristar

Eg har reist på ferie når melding om inntak kjem. Korleis kan eg svare på tilbod om skoleplass då?

Kva skjer dersom eg ikkje får tilbod etter første gongs inntak?

Får eg stå på venteliste til lågare ønske dersom eg svarer nei til mitt første ønske?

Eg står som nr 1 på venteliste etter første gongs inntak og vil vite om det har kome inn nei-svar på mitt første ønske.

Korleis er sjansen min til å få tilbod på mitt første ønske dersom eg står som nr 10 på venteliste?

Eg ønskjer å endre på søknaden min etter at første gongs inntak er klart, korleis gjer eg dette?

Eg har fått tilbod om eit lågare ønske etter andre gongs inntak. Står eg på venteliste til dei høgare ønska mine enno?

Eg vil gå i same gruppe som nokon eg kjenner som er teken inn til det same tilbodet, kan utdanningsavdelinga hjelpe meg med det?

Eg stod som nr 2 på venteliste etter første gongs inntak, men etter andre gongs inntak står eg som nr 3. Korleis kan det skje?

Kva er poenggrensa for inntak til dei ulike tilboda og skolane?

Kven får skoleplassen dersom fleire søkjarar har same poengsum?

Eg har for dårlege karakterar til å kome inn på mitt første ønske. Kan eg gjere noko for å få tilleggspoeng til neste år?

Kven kan eg kontakte for spørsmål knytt til Lånekassen?

Eg kan ikkje møte til første skoledag. Kva gjer eg?

Kan eg bytte skoleplass med ein annan søkjar før skolestart?

Kan eg bytte skoleplass etter skolestart?

Kvifor får eg ikkje ny melding etter 2. gongs inntak?