Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

PC-ordninga

.

PC-ordninga
Alle elevar i vidaregåande skole må ha eigen PC.
PC-ordninga gjeld berre elevar på Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar.

Dersom du sluttar i vidaregåande opplæring vil du miste retten din til PC-ordninga (elev-PC/PC-stipend).

Når du som elev har fått tilbod om skoleplass vil du få ein sms frå Møre og Romsdal fylkeskommune, på det telefonnummeret du har registrert i Vigo, med ei lenke til nettsida skolestart.mrfylke.no. På denne nettsida skal du bestille pc/pc-stipend, men også gjere andre nødvendige val i forbindelse med skolestart. Sms-en vil bli sendt ut i slutten av juli.

Har du fått beskjed om at du har fått plass, men ikkje mottatt nokon sms, må du kontrollere at telefonnummeret registrert på deg i Vigo er korrekt.

Utstyrsstipend frå Lånekassa
Du kan søkje om stipend til utstyr hos Lånekassa. Meir informasjon om dette finn du på www.lanekassen.no
Dette gjeld alle. 

 Trykk her:

Kontaktinformasjon

Har du problem eller spørsmål?

1. Sjå spørsmål og svar på https://skolestart.mrfylke.no/#/

2. Ta kontakt med IT-avdelinga på skolen du skal starte på

3. Har du framleis spørsmål? Ta kontakt på telefon: 71 28 31 11 eller på E-post: skolestart@mrfylke.no