Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune,Ordsky

Skolemiljø

Mobbing, plaging og erting er ulovleg. Verken elevar, lærarar eller andre på skulen har lov til å mobbe andre.

Mobbing, plaging og erting er ulovleg. Verken elevar, lærarar eller andre på skulen har lov til å mobbe andre.

Dersom du ikkje har det bra, har du rett på hjelp frå dei vaksne på skulen. Dette står i opplæringslova.
Skolane har aktivitetsplikt. Dei har plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og eventuelt sette inn tiltak om dei får mistanke om eller kjennskap til at elevar ikkje har det trygt og godt på skolen.
Du kan også lese meir om hjelp mot mobbing på Utdanningsdirektoratet.

Meld frå
Du skal ta direkte kontakt med skolen din dersom du ikkje har det bra i skolekvardagen.

Du kan også ta kontakt med elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal.

Får du ikkje hjelp på skolen, kan du kontakte Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Har du mistanke om at nokon i leiinga krenkar ein elev, skal du ta direkte kontakt med fylkeskommunen, som er skoleeigar.

Har du lyst å engasjere deg for skolemiljøet?
Då kan du delta i elevrådet, skolemiljøutvalet eller skoleutvalet.

Kontaktpersonar

Kristin Glæstad Vonheim Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 /
Mob. 936 85 610
Send e-post
Ariel Harøy Jonasoff Ariel Harøy Jonasoff
Rådgivar
71 28 03 35 /
Mob. 482 75 454
Send e-post