Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune,Ordsky

Skolemiljø

Mobbing, plaging og erting er ulovleg. Verken elevar, lærarar eller andre på skulen har lov til å mobbe andre.

Dersom du ikkje har det bra, har du rett på hjelp frå dei vaksne på skulen. Dette står i opplæringslova.

Rektor, lærarar eller andre elevar kan ikkje vite betre enn deg korleis du har det på skulen. Dersom du meiner at du ikkje har det bra, skal rektor og dei andre som arbeider på skulen ta deg alvorlig og hjelpe deg. Du kan lese meir om rettane dine på Utdanningsdirektoratet sine nettsider - Nullmobbing.no. 

I Møre og Romsdal har vi eit eige HMS-system for elevar. Her kan du finne ut meir om rettane og pliktene dine, korleis systemet skal fungere på kvar enkelt skule og mykje meir. 

Aktivitetsplikt

Skolane har aktivitetsplikt, dette betyr at dei er pliktig til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og eventuelt sette inn tiltak om dei får mistanke om eller kjennskap til at elevar ikkje har det trygt og godt på skolen.  

Meld frå

Du skal i utgangspunktet melde saker som omhandlar skolemiljøet direkte til skolen. Du kan også kontakte Elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal.  Du kan kontakte Fylkesmannen i Møre og Romsdal dersom du ikkje får hjelp på skolen.

Dersom det er mistanke om at nokon i leiinga krenkar ein elev kan du ta direkte kontakt med skoleeigar: Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, pb 2500, 6404 Molde eller per telefon 71 28 00 00

Har du lyst å engasjere deg?

Da kan du lese meir om kva oppgåver dei ulike utvala har her i elevhandboka.