Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/04/06/10/33/slip-up-709045__180.jpg

Elevforsikring

Møre og Romsdal fylkeskommune har teikna ulykkesforsikring for elevar i vidaregåande skole.

Kven er omfatta av forsikringsavtalen?

Avtalen omfattar elevar i fylkeskommunale vidaregåande skolar.  Lærlingar og lærekandidatar er også omfatta av forsikringa.

 

Når gjeld forsikringsavtalen?

Utdrag av forsikringsvilkåra:

  a)   innenfor skolens område og naturlige nærområde under ordinær skoletid
  b)   under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m som foregår under skolens/FAU`s/barnehagens ledelse, herunder Operasjon Dagsverk.
  c)   under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur o.l og hvor lærer deltar.
  d)   på direkte vei til og fra skolen/barnehagen og hjemmet
  e)   under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet.

 

Forsikringa gjeld ikkje i fritida.

Meir om vilkåra kan du lese om under Dokument på denne sida.

Kontaktinformasjon 

Lokalt:

Det er ein forsikringskontakt på kvar skule.

 

Sentraladministrasjonen:

Rådgivar Kristine Svendsen, tlf 71 25 87 11, e-post:kristine.elisabeth.svendsen@mrfylke.no 

 

Forsikringsmeklar:

Aon AS, Sjømannsvegen 14, 6008 Ålesund, tlf 70 11 11 40

Kontaktperson: Bjørg Bersvendsen, e-post: bjorg.bersvendsen@aon.no

Kontaktpersonar

Kristine Svendsen Kristine Svendsen
Juridisk rådgivar
71 28 02 89 /
Mob. 951 64 750
Send e-post

Dokument

Skjema for yrkesskadeforsikring
PDF-dokument - 51,28 kB
Elevforsikring
PDF-dokument - 15,12 kB