Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/10/28/14/47/pencil-1010604__180.jpg

Skoleruta

Her finn du skoleruta for elevane skoleåra 2018/2019 - 2020/2021. 

Skoleruta 2018/2019 - 2020/2021

2018/2019

 

Haust 2018

 

Skoledagar
August Første   skoledag: måndag 20. august 10
September   20
Oktober Haustferie   veke 41: måndag 8. – fredag 12. oktober 18
November   22
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 20. desember 14

 

Vår 2019

 

   
Januar Første skoledag etter jul: torsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie veke   9: måndag 25. februar – fredag 1. mars 16
Mars   20
April

Påskeferie: måndag   15. april –  måndag 22. april.

Første skoledag etter påske: tysdag   23.april

16
Mai Elevfri dag:  fredag 31. mai 19
Juni Siste   skoledag: fredag 21. juni 14
  Sum 190

 

2019/2020

 

Haust   2019

 

Skoledagar
August Første skoledag: måndag 19. august 10
September   21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 7. – fredag 11. oktober 18
November   21
Desember Siste   skoledag før jul: fredag 20. desember 15

 

Vår   2020 

Januar Første   skoledag etter jul: måndag 6. januar 20
Februar Vinterferie veke 8: måndag 17. – fredag 21. februar 15
Mars   22
April

Påskeferie: måndag 6.april – måndag 13. april

Første   skoledag etter påske: tysdag 14. april

16
Mai Elevfri dag: fredag 22. mai 18
Juni Siste skoledag: fredag 19. juni 14
  Sum 190

2020/2021

 

Haust 2020

 

Skoledagar
August Første skoledag:   måndag 17. august                               11
September   22
Oktober Haustferie veke 41:   måndag 5. – fredag 9. oktober 17
November   21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 18. desember 14

 

Vår 2021

 

   
Januar Første skoledag etter jul: måndag 4. januar 20
Februar Vinterferie veke 8,   måndag 22. – fredag 26. februar 15
Mars Påskeferie: måndag   29. mars – måndag 5. april 20
April Første skoledag etter påske: tysdag 6. april 19
Mai Elevfri dag: fredag   14. mai 17
Juni Siste skoledag:   fredag 18. juni 14
  Sum 190

Skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal skoleåra 2018/2019 - 2020/2021

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for å legge fram forslag til skolerute for grunnopplæringa i fylket. Forslaget er vedtatt av utdanningsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, og gjeld som forskrift for dei vidaregåande skolane.

Etter opplæringslova §§ 2-2 og 3-2 er det den enkelte skoleeigar som vedtek forskrifter om skole- og feriedagar (skolerute) for elevane. Forskrifta må vere tilpassa avviklinga av eksamen og dei nasjonale prøvene.

Møre og Romsdal fylkeskommune viser til følgjande aktuelle paragrafar i lov og forskrifter som regulerer arbeidet: 

Grunnskolen Opplæringslova: § 2-2 ”Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid”

Forskrift til opplæringslova: § 1-4 ”Tid til opplæring og eksamen” § 1-6 ”Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen” § 1-7 ”Bruk av skoletida til anna enn grunnskoleopplæring”

Vidaregåande opplæring Opplæringslova: § 3-2 ”Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid”

Skoleskyssen Opplæringslova: Kap. 7 ”Skyss og innlosjering” § 13-4 ”Ansvaret for skoleskyss m.m.”

I dei fleste kommunane i fylket er det nødvendig med ei samordning av skoleruta for heile grunnopplæringa (grunnskolen og vidaregåande opplæring) om ein skal få til rasjonell skoleskyss.

Vi får ofte spørsmål om tidspunkt for haustferie og vinterferie for skoleår som ligg langt fram i tid. Derfor har vi utarbeidd forslag til skolerute for dei tre komande skoleåra. 

Kontaktpersonar

Ann-Christin Hoel Lervik Ann-Christin Hoel Lervik
Rådgivar
71 28 04 04 /
Mob. 414 18 862
Send e-post

Dokument

Skoleruta 2018/2019-2020/2021
PDF-dokument - 129,09 kB