Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søking og inntak

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring finn du i menyen til venstre.  Du finn også informasjon her:

   
   

Jobbar du i skolen?

 
Viss du jobbar i skolen og ønsker meir informasjon om inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal finn du det her.  
   
   

Vedleggsskjema:

 
Vedleggsskjema i samband med innsøking til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal finn du her.  
   
   
   
   

Vil du søke studiespesialisering med toppidrett?

 
  • Søkjarar må ha ønske om vg 1 studiespesialisering med toppidrett som sitt 1. ønske for å blir vurdert som søkjar.
  • Inntakskravet til vg 1 studiespesialisering med toppidrett er at søkjaren kan vise til idrettslege prestasjonar på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.
  • Søknaden blir lagt fram til vurdering for aktuell idrettsorganisasjon på regionalt eller nasjonalt nivå, avhengig av korleis den aktuelle idretten er organisert.
  • Vurderinga blir gjennomført på evalueringsskjema som er fastsett av fylkesutdanningssjefen.
  • Vurderinga skal resultere i ein karakter for idrettsleg nivå. På grunnlag av denne karakteren vil fylkesutdanningssjefen gi tilleggspoeng for idrettsleg nivå.
  • Ved inntaket skal karakterpoeng frå grunnskolen telje 30 % og idrettspoeng telje 70%.
  • Søkjarar som ikkje fyller kravet til inntak på grunnlag av idrettslege prestasjonar blir vurdert som ukvaliserte til inntak på vg 1 studiespesialiering med toppidrett og vil få eit vedtak om at søknaden er avvist.
  • Søkjarar som blir tekne inn til eit toppidrettstilbod, har rett til inntak på dei neste trinna i opplæringsløpet, dersom dei fyller krava til inntak, jf. forskrift til opplæringslova § 6-28 og § 6-37.

 

 
   

Kontakt inntak

Telefon 71 28 01 50

E-post: inntak@mrfylke.no

Skoletilbod 2018/2019

Snarvegar