Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Elev > Søking og inntak > Fortrinn og individuell vurdering i inntak til vgo

Fortrinn og individuell vurdering i inntak til vgo

Skal du søke om rett til fortrinn eller individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring så er søknadsfristen 1. februar. Rådgjevar ved grunnskolen eller den vidaregåande skolen du går ved skal hjelpe deg med innsøking og utfylling av vedleggsskjema.

   
   

Dette gjeld:

Fortrinn til særskilt utdanningsprogram

Fortrinn pga. sterkt nedsett funksjonsevne

Fortrinn fordi du har vedtak om utdanningsprogram over to år

Individuell vurdering pga. spesialundervisning og manglande vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga.

Individuell vurdering i inntak til 4. eller 5. år i vidaregåande opplæring.

Meir informasjon og lenke til A-skjema finn du her.
 
 

Eller:

Individuell vurdering pga. behandlingsopplegg/ oppfølging frå barnevern/ busett i asylmottak.

Meir informasjon og lenke til R-skjema finn du her.

Kontaktpersonar

Kari Trøen Aune Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Send e-post
Kari Volden Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Send e-post
Anita Sæther Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Send e-post