Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Elev > Spesialundervisning > Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning

Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning

Viss du ikkje har tilstrekkeleg utbytte av den vanlege opplæringa, kan du ha rett til å få spesialundervisning.

Spesialundervisning kan for eksempel vere at du som elev jobbar etter andre læringsmål enn andre elevar, at ein lærar eller assistent følgjer opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpassa utstyr. Spesialundervisninga skal vere tilpassa ditt behov.

Viss du eller skolen er bekymra for om du ikkje har godt nok utbytte av opplæringa, skal skolen forsøke å tilpasse betre for deg. Viss det ikkje er tilstrekkeleg må skolen og PP-tenesta vurdere og gi råd om kva du treng, og skolen må fatte eit vedtak.

   
   
   
   
   

Du finn meir informasjon om spesialundervisning her:

 

   
   
Utdanningsprogram over to år.  
Har du behov for å ta eit utdanningsprogram over to år, så må du kontakte rådgivar på skolen og be om rettleiing. Meir informasjon finn du her  

Kontaktpersonar

Kari Trøen Aune Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Send e-post
Kari Volden Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Send e-post
Anita Sæther Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Send e-post