Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Elev > Spesialundervisning > Klage på enkeltvedtak om rett til spesialundervisning

Klage på enkeltvedtak om rett til spesialundervisning

Opplæringslova seier at tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er formast i samarbeid med eleven og eleven sine føresette, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.

Du har rett til å klage på vedtaket innan tre veker etter at du har mottatt det. Det er du sjølv eller den du gir fullmakt til som skal skrive klagen. Klagen må grunngjevast og den må gjere greie for kva for endringar du ønsker i opplæringstilbodet.

Dette blir du også informert om på sjølve vedtaket.

Kontakt gjerne rådgjevar på skolen du går på for meir informasjon.

Kontaktpersonar

Kari Trøen Aune Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Send e-post
Kari Volden Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Send e-post
Anita Sæther Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Send e-post