Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vegen til spesialundervisning

   
1. Kartlegging og utprøving ved skolen du går på.  
   
2. Tilmelding til Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT).  
   
3. PPT utarbeider ei sakkunnig vurdering av kva for tilretteleggingsbehov du har.   
   
4. Skolens rådgivar og spes.ped.ansvarlege brukar den sakkunnige vurderinga som grunnlag når dei fattar eit enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.  
   
5. Kontaktlæraren din og faglærarane i fag du skal ha spesialundervisning i utarbeider ein IOP (individuell opplæringsplan) som seier noko om korleis opplæringa skal leggast til rette for deg. Dette er din eigen opplæringsplan.  
   
   

 

Dokumentrekka spu

Kontaktpersonar

Kari Trøen Aune Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Send e-post
Kari Volden Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Send e-post
Anita Sæther Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Send e-post