Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fleire har fått læreplass, men mange manglar tilbod

–Det langt fleire som har fått læreplass i år, samanlikna med same tid dei to seinaste åra. Men framleis er det mange som står utan tilbod,  fortel fagopplæringssjef Bjørnar Loe. 

Les meir

Trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett på eit godt og trygt skolemiljø. 

Les meir

Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod om skoleplass

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført andreinntak til dei vidaregåande skolane.

Les meir

- Kantina er viktig for eit godt læringsmiljø

I går var nærare 50 tilsette samla til konferanse om trivsel og læringsmiljø i vidaregåande skole.

Les meir

Informasjon om PC-ordninga

Skal du starte på vidaregåande skole til hausten? Da må du ha datamaskin.

Les meir

Høring- ny Skolebruksplan

Høringsbrevet om skolebruksplanen 2018-2021 er nå sendt ut.

Les meir

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

9548 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2017/2018. I 1. inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på 1. inntaket er 14. juli.

Les meir

Fråværet i vidaregåande skole har gått ned

Foreløpige tal frå Utdanningsdirektoratet (Udir) viser at fråværet i vidaregåande skole har gått ned etter innføring av fråværsgrensa. 

Les meir

Tar ansvar for å tilby læreplassar i maritime fag

Tidelegare var det ei utfordring å få nok søkarar til matros og motormannfag, og dei seinare åra har det vore ein vanskeleg marknad for offshorenæringa.

Les meir

Åtte millionar til Fagskolen i Kristiansund

Onsdag vart det kjent at Fagskolen i Kristiansund har vorte tildelt fire millionar kroner, og at fylkeskommunen går inn med tilsvarande beløp. Pengane skal mellom anna gå til nytt laboratorieutstyr for kjemi- og prosess og til maritime simulatorar. 

Les meir