Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Nyheiter > Digitalt løft i Møre og Romsdal

Kontaktpersonar

Gry Rishaug Hansen Gry Rishaug Hansen
Rådgivar
71 28 03 98 /
Mob. 416 43 033
Send e-post
Kristin Glæstad Vonheim Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 /
Mob. 936 85 610
Send e-post

Digitalt løft i Møre og Romsdal

Fylkesutdanningssjefen har inngått eit 3-årig samarbeid med Senter for IKT i utdanningen for å løfte den digitale kompetansen både hos lærarar og elevar i dei vidaregåande skolane. 

Det har det siste skoleåret vore fokus på digital kompetanse både på leiarsamling, i mandat for nettverka og på rektormøter  Arbeidet har endt opp i eit samarbeid med det nasjonale senteret, som no blir ein del av Utdanningsdirektoratet. Målet er at alle elevane skal få opplæring etter læreplanen i digital kompetanse i alle fag og vere rusta for framtidig arbeidsliv.  

Det skal fokuserast på fellesfaga og ressursane som ligg i iktplan.no og kompetansepakkane som Senter for IKT tilbyr. Du kan lese meir om kva som konkret skal skje på intranettet til fylkeskommunen.