Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Nyheiter > Høyring: Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Kontaktpersonar

Ståle Solgard
Rådgivar
71 28 04 09 / Mob. 913 78 613
Send e-post

Høyring: Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Fristen for høyringa om vurderingar og anbefalingar om korleis den framtidige tilbodsstrukturen i Møre og Romsdal, var 30. september 2016. Då fristen gjekk ut var det registert 77 høyringssvar. 

Saka  om tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring blir behandla i Fylkestinget i desember 2016. 

Det har tidlegare (2014) vore gjort vedtak om strukturendringar for inntaksregionen på Søre Sunnmøre(Eiksundregionen). I denne omgangen er det dei tre nordlegaste regionane som har vorte utgreidd. Men på bakgrunn av nye elevtalsprognoser, er det gitt råd om justeringar også for Søre Sunnmøre.

Vedtak i Fylkestinget i desember 

Høyringa er sett på som ein viktig del av prosessen, og vil vere ein viktig del av fylkesrådmannen sitt grunnlag for utforming av framlegg til endeleg vedtak i saka. Saka vert lagt fram for Fylkestinget i desember 2016. Den vedtekne strukturen vil vere retningsgjevande for korleis skolebruksplanen skal sjå ut dei komande åra og legge føring for dimensjonering av nybygg og rehabilitering av skolane.

Mange høyringssvar

Høyringa har i hovudsak gått ut til dei vidaregåande skolane og kommunane i fylket, men sidan høyringa er lagt ut offentleg, var det høve for alle som har interesse i saka til å kome med uttaler. 

Registrerte høyringssvar per 30.09.2016
Nr    Uttale frå
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41  
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77