Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

350 får beskjed om skoleplass

Rundt 350 søkarar til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal får i desse dagar tilbod om skoleplass for neste skoleår.

Les meir

Elevundersøkinga 2018-2019

I Elevundersøkinga får elevane seie si meining gjennom å svare på ei rekke spørsmål om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen. Det er frivillig for elevane å svare på undersøkinga.

I Møre og Romsdal svarte heile 89,3 prosent av elevane på dei vidaregåande skolane på undersøkinga. Resultata frå Elevundersøkinga blir nytta av skolar og skoleeigar som ei hjelp til å analysere og utvikle elevane sitt læringsmiljø, og legg føringar for kvalitetsarbeidet innan vidaregåande opplæring i fylket.

Les meir

Best i landet: 4 av 5 lærlingar tek fagbrev innan fem år

To år etter påbegynt læretid har 61 prosent av lærlingane som starta i Møre og Romsdal oppnådd fag- eller sveinebrev. Etter fem år er delen 88 prosent. Det er best i landet. 

Les meir

Søkartala er klare: Kva utdanningsprogram er mest pop på vidaregåande skole?

Teknikk og industriell produksjon og helse og oppvekstfag er mest populært, og medier og kommunikasjon og design og handverk har ein opptur. 

Les meir

Martinus Giske Skrede er kåra til Årets lærling!

Som lærling i ambulansefaget i Helse Møre og Romsdal har han lært å handtere alvorleg skada og sjuke, stå i stressande situasjonar og ta leiinga på skadestaden på ein utmerka måte, ifølge juryen.

Les meir

Høyring - Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring 2019-2023

I rulleringa av kvalitetsplana for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal leggast kvalitetsplan for 2019-2023 fram, og den er no sendt ut på høyring.

Les meir

Oppnemning av nye prøvenemnder

Skjema for utfylling av noverande prøvenemndsmedlemer.

Les meir

Stipendordningar

Stipend praktisk-pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærarutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet.

Skoleeigar kan søke om:

  • utdanningsstipend for tilsette som manglar godkjend lærarutdanning
  • rekrutteringsstipend til personar som enno ikkje er tilsett i skolen
Les meir

No kan du søke vidaregåande opplæring

Det er no opna for å søke om vidaregåande opplæring på vigo.no til skoleåret 2019/2020.

Les meir

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er ein alternativ veg til fag- og sveinebrev for vaksne personar som er i arbeid, der bedrifta ønsker å teikne kontrakt. Du kan lese meir om ordninga her.

Les meir