Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Nyheter > Millionar til programmering i skolen

Kontaktpersonar

Gry Rishaug Hansen Gry Rishaug Hansen
Rådgivar
71 28 03 98 /
Mob. 416 43 033
Send e-post
Kristin Glæstad Vonheim Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 /
Mob. 936 85 610
Send e-post

Millionar til programmering i skolen

Fem av dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune fått tilskot til utstyr for programmering i skolen i ordninga Den teknologiske skolesekken.

Utlysinga er eit av fleire tiltak under den femårige satsinga Den teknologiske skolesekken (2018-2022). Mål for satsinga er å bidra til at elever får
kunnskap om og forståing for teknologi, algoritmisk tenking, programmering og tilgang til gode digitale læremiddel.

Målet med tilskottsordninga er å gi elevane kunnskap om og forståing for algoritmisk tenking og programmering, gjennom at lærarar som har
gjennomført kompetanseheving i programmering får tilgang på nødvendig utstyr. Tilskottet skal nyttas til utstyr for programmering til bruk i
klasserommet, og skal medverke til at lærarane får moglegheit til å bruke sin kompetanse i programmering.

Det er totalt løyvd 15 millionar til denne ordninga på landsbasis og fem fylkeskommunar fekk midlar. 

I Møre og Romsdal fylkeskommune var det Ålesund vgs, Ulstein vgs, Spjelkavik vgs, Rauma vgs og Borgund vgs som fekk midlar gjennom ordninga. 

Dei som ikkje fekk støtte i år har moglegheit til å søke dei neste fire åra. 

Pressemelding 12.11.2018 Regjeringen.no