Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Nyheter > Møte i utdanningsutvalet 12. november

Kontaktpersonar

Bjarne Storfold Elde Bjarne Storfold Elde
(Ap) leiar utdanningsutvalet
Mob. 970 97 292
Send e-post

Møte i utdanningsutvalet 12. november

Byggeprogram for Molde vgs., Romsdal vgs. og Kristiansund vgs., Utviklingsplan for Gjermundnes vgs. og økonomiplan med budsjett er mellom sakene utdanningsutvalet skal behandle måndag 12. november.

Møtet vert halde på møterom 101, på fylkeshuset i Molde, og tek til kl. 13.00.

Les saksframlegga her.

Saker til behandling:

UD-28/12 Karrieredagane 2012
 UD-29/12 Vg2 ambulansefag - tilbod i ambulansearbeiderfaget i nordfylket
 UD-30/12 K103 Molde vgs - Byggeprogram BT2
 UD-31/12 K104 Romsdal vgs - Byggeprogram BT2 og BT3
 UD-32/12 K203 Kristiansund vgs - Bygg 08, Btr. 1 – Forprosjekt
 UD-33/12 Utviklingsplan for Gjermundnes vidaregåande skule - Fase 1
 UD-34/12 Evaluering av kunnskapsløftet
 UD-35/12 Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har
 UD-36/12 Kvalitetsmeldinga 2012 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
 UD-37/12 Skolebruksplanen 2013 – 2016
 UD-38/12 Økonomiplan 2013