Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nye læreplanar i fag

Arbeidet med fornyinga av Kunnskapsløftet er i gang. Ny overordna del vart fastsett 1. september 2017. Alle faga i grunnskolen og dei gjennomgåande faga i vidaregåande opplæring skal fornyast.

Målet er å styrke utviklinga av djupnelæringa og forståinga til elevane. Verdigrunnlaget skal bli løfta fram i læreplanane, og elevane skal mellom anna arbeide tverrfagleg med demokrati og medborgarskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmeistring.

Læreplanane skal fornyast ved å gjere dei meir relevante for framtida. Faga skal få meir relevant innhald, tydelege prioriteringar og samanhengen mellom faga skal bli betre.

Arbeidet med fagfornyinga er delt inn i tre fasar:

tidsplan

For meir informasjon, sjå Utdanningsdirektoratets nettsider. Her kan alle kome med innspel til arbeidet: 

Blogg - Fagfornyinga

Udir.no - Fagfornyinga