Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Geir Løkhaug Geir Løkhaug
Seksjonsleiar
71 28 03 68 /
Mob. 950 35 375
Send e-post

Nygiv.ndla.no

NyGIV er ein nasjonal dugnad for å auke gjennomføringa i den videragåande opplæringa. Satsinga går over tre år og har som mål å etablere eit varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å betre føresetnadane til elevane for å fullføre og bestå vidaregåande opplæring.

Nygiv.ndla.no  skal vere ei ressursside for elevar og lærarar der det blir delt læringsressursar som har fokus på dei grunnlegjande ferdighetene skriftleg, muntleg, lesing, rekning og bruk av digitale verktøy.

Ei viktig målsetting for NyGIV-prosjektet er endra undervisningspraksis. Undervisningsmetodikken blir difor løfta fram i ressursene som blir delt.

Ein del av NyGIV-prosjektet er FYR-satsinga, det vil seie fokus på fellesfag, yrkesretting og relevans. FYR-ressursene har ein yrkesretta inngang til temaet for å gjøre opplæringen så relevant og konkret som mulig. Meir om dette finn de på nygiv.ndla.no

I samband med utrullinga er det også laga ein reklamevideo for nygiv.ndla.no.

Dei kan også følgjast på twitter :https://twitter.com/NDLA_NyGiv og på Facebook: http://www.facebook.com/NDLANyGiv