Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Opplæring i bedrift

Seksjon for fag- og yrkesopplæring har som oppgåve å kvalitetssikre opplæring i bedrift (fagopplæring) i Møre og Romsdal. Dette omfattar godkjenning av lærekontraktar og lærebedrifter, oppfølging av lærlingar, lærekandidatar, lærebedrifter og opplæringskontor, tilrettelegging for lærlingar og lærekandidatar med spesielle oppfølgingsbehov, formidling til læreplass, kompetanseheving for instruktørar, faglege leiarar og prøvenemnder, fag-og sveineprøver og utbetaling av tilskott til lærebedrifter.

Seksjonen skal i tillegg førebu saker til yrkesopplæringsnemnda, og informere om fag- og yrkesopplæring til samarbeidspartar, brukarar og innbyggjarar. Kontakt oss viss du har spørsmål om fagopplæring i Møre og Romsdal.


Kopi av fagbrev eller vitnemål

Treng du nytt fag- eller sveinnebrev, eller treng du kopi av vitnemål?

Nytt fagbrev koster kr 500,-.

Send ein e-post til: dokumentasjon@mrfylke.no med opplysninger om kva du ønskjer.

 

Les meir

Kontaktpersonar

Bjørnar Loe Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 /
Mob. 920 86 609
Send e-post