Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Lærebedrifter/Opplæringskontor

diplom_web_2

Seksjon for fag- og yrkesopplæring har som oppgåve å kvalitetssikre opplæringa i bedrift (fagopplæringa) i Møre og Romsdal. Her finn du informasjon som kan vere relevant for deg som alt har lærling eller som vurderer å ta inn lærlingar.


Kurs for instruktørar og faglege leiarar hausten 2016

Som eit ledd i kvalitetssikringa av fagopplæringa inviterer vi til kurs for instruktørar og faglege leiarar.

Les meir

Ny samarbeidsavtale med NAV om arbeidspraksis for lærekandidatar

Avtalen omfattar: Samarbeid om lærekandidatar eller ungdom som har mål om grunnkompetanse. Avtalen regulerer dei sakene der NAV og fylkeskommunen ser nytten av ein felles innsats kring enkelte ungdommar som har eit omfattande behov for støtte (spesielt tilpassa innsats). 

Les meir

Lærebedriftene får opplysningar om søkarar til læreplass

Utdanningsavdelinga har no sendt ut lister til alle godkjente lærebedrifter med namn på søkarar til læreplass. Viss du etter 15.april loggar deg inn på Vigo, vil du finne oversikt over kva bedrifter som har fått akkurat DIN søknad.

Les meir

Årleg rapportering frå lærebedrifter

Alle opplæringskontor og faglege leiarar i lærebedrifter skal årleg rapportere inn til fylkeskommunen om opplæringa av lærlingar og lærekandidatar.

Les meir

Basistilskot I

Basistilskot I gjeld berre for dei med ungdomsrett.

Informasjon om tilskots-satsane finn du på heimesidane til utdanningsdirektorat.  

Les meir

Læreplanar omsett til engelsk - curricula in English

 

Utdanningsdirektoratet har omsett læreplanar i yrkesfag til engelsk. 

Du finn lenke til desse her.

Les meir

Godkjenning av lærebedrifter

Bedrifter som tek på seg opplæring av ein eller fleire lærlingar eller lærekandidatar, må vere godkjende av fylkeskommunen (§4-3 i opplæringslova).

Les meir

Kontaktpersonar

Torill Stavik  Angvik Torill Stavik Angvik
Konsulent
71 28 03 95
Send e-post
Bjørnar Loe Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 /
Mob. 920 86 609
Send e-post