Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Skjema og prosedyrer

Aktuelle skjema og prosedyrer for fag- og yrkesopplæring finn du under Dokument her i høgremargen samt i undermenyar i venstremargen

 

 

Informasjon om

LÆREKANDIDATORDNINGA

Ein lærekandidat får tilrettelagt opplæring i bedrift. Målet med dette hefte er å vise kven som skal gjere kva i arbeidet fram mot ein opplæringskontrakt.

Klikk på bildet for å lese brosjyra >

 

Skjema og prosedyrer:

   

Oppmelding til fag-, sveine- og kompetanseprøve

GIRO prøveavgift fag- og sveineprøve MR - PDF-dokument

Utrekning av praksistid før oppmelding til fagprøve - PDF-dokument

Oppmelding til fag- og sveineprøve for lærling lærekandidat elev - DOC-dokument

Oppmelding til fag- og sveineprøve for praksiskandidat - DOC-dokument

Søknad om tilrettelagt fag-/sveineprøve - DOCX-dokument

   

Prøvenemnd

Refusjonskrav frå arbeidsgivar- prøvenemndsarbeid - for utfylling på PC - DOCX-dokument

Erklæring frå arbeidsgivar om trekk i løn - PDF-dokument

Skrive reiseregning i Visma - PDF-dokument

Erklæring frå lærling praksiskand. elev før prøva tar til - PDF-dokument

   

Lærebedrift/opplæringskontor

Søknad om godkjenning som lærebedrift - DOC-dokument

Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - DOC-dokument

Avtale om endring av læretid - PDF-dokument

Melding om heving av lærekontrakt per 04.19

Oppfølgingsplan lærling_lærekandidat - DOC-dokument

Konfliktløysing_Fare for heving _lærling_lærekandidat - PDF-dokument 

   

Skole

Info til skolane ephorte - januar 2018 

Plan for rusarbeid revidert 2017 - PDF-dokument

Brosjyre- frå elev til lærling - PDF-dokument

Brosjyre - frå elev til lærekandidat - PDF-dokument

Vedleggsskjema til søknad om opplæringskontrakt eller unntak frå opplæringsordninga - DOCX-dokument