Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Praksiskandidat

Fagbrev som vaksen, praksiskandidat

Ein praksiskandidat er ein vaksen som tek sikte på fag- eller sveinebrev uten å være elev eller lærling.

Før du kan gå opp til den praktiske prøva, må du dokumentere både tilstrekkeleg praksis i faget og bestå ein eigen teorieksamen. For spørsmål om eksamen eller fagkodar, kontakt eksamen@mrfylke.no.

Du kan laste ned eit skjema som du finn i høgremargen til hjelp for å rekne ut praksisen din. Merk:

Skjemaet er ei PDF-fil som kun virkar på PC og med Adobe Reader.

Praksis

Teorieksamen

Oppmelding til praktisk prøve, sjølve fag/sveineprøva

For deg som ikkje er folkeregistrert i Noreg

Særskilt tilrettelegging

Klage på eksamen