Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: pixabay

Informasjon

Oppmeldingsperiodar:

• Våreksamen:                 1. januar til 1. februar

• Hausteksamen:            15. august til 15. september

Eksamensavgift

Gjeldande satsar for eksamensavgift er:

kr 1114,- per eksamen for

• fag der du ikkje har standpunkt og/eller eksamenskarakter

• fag du ikkje har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

kr 2231,- per eksamen for

• fag du alt har bestått som elev eller privatist

Du finn meir utfylande informasjon om å melde seg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no

Ønsker du melde deg av eksamen kan du sende e- post til eksamen@mrfylke.no. Vi gjer merksam på at eksamensavgift ikkje vert refundert etter at oppmeldingsfrista er ute.

Tidspunkt for eksamen

Eksamen for privatistar arrangerast to gonger i året, i periodane april-juni og november-desember.

Datoar for eksamen:

Sentralt gitt eksamen 

Lokalt gitt eksamen 

Datoar for munnleg og praktisk eksamen blir ikkje fastsatt før fristen for påmelding er ute. Du vil i etterkant av oppmeldinga og i god tid før eksamen få brev frå eksamenskolen om tid og stad for din eksamen.

Sted for eksamen

Privatisteksamen arrangerast på 9 vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. Når du søker opp faget på Privatistweb, vil du sjå korleis skolar du kan velje mellom. Vi gjer merksam på at fylkeskommunen i etterkant av oppmeldinga, kan endre eksamenskole for privatisten.

Kontaktpersonar

Einar Hoem Einar Hoem
Rådgivar
71 28 03 97 /
Mob. 934 95 873
Send e-post
Ann-Christin Hoel Lervik Ann-Christin Hoel Lervik
Rådgivar
71 28 04 04 /
Mob. 414 18 862
Send e-post

Snarvegar

Dokument