Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Klage på eksamen

I følge forskrift til Opplæringslova § 5-5 er klagefrist på eksamenskarakter 10 dagar. Fristen vert rekna frå det tidspunkt klager er blitt kjent med eller burde gjort seg kjent med karakteren.

Ved munnleg eksamen kan det bare klagast på formelle feil som kan ha noko å seie for resultatet, jf. forskrift til Opplæringslova § 5-10.

Klage på skriftlig eksamen er behandla i same forskrift jf. § 5-9.

Har du ikkje fått svar på di klage, er det likevel viktig at du melder deg opp innanfor oppmeldingsfristen. Om du får medhald i klagen og ikkje treng å ta eksamen, vil du få refundert avgifta du har betalt.

klage