Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Satsingsområde i sektoren

Satsingsområde i sektoren

Satsingsområde i sektoren

Her finn du informasjon om satsingsområde i utdanningssektoren.

Satsingsområde

Det viktigaste styringsverktøyet for utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune er Kvalitetsplanen. Den blir revidert kvart år, og blir behandla i utdanningsutvalet og til slutt i Fylkestinget i deira junimøte. Kvalitetsplanen skildrar hovuddmåla og satsingsområda for sektoren.

Vi finn og mål og satsingsområde for sektoren i Fylkesplanen sitt handlingsprogram. Til og med 2016 er det eit eige handlingsprogram for kompetanse, men i perioden 2017-2020 blir det slått saman med verdiskaping.

 

 

Kvalitetsplanen