Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Tilsette utdanningsavdelinga

Tilsette utdanningsavdelinga

Her finn du oversikt over alle tilsette på utdanningsavdelinga. Oversikta inneheld kontaktopplysningar og stikkord om arbeidsoppgåvene til den enkelte. Du kan gjere søk på stikkord og kontaktopplysningar.

Leiing
Erik Brekken
Erik Brekken
Fylkesutdanningssjef
71 28 03 70 481 31 291
Arbeidsoppgåver:
Arbeidsoppgåver:

leiing, personal, saksbehandling, plan, politiske utval, fag- og yrkesopplæring,rapportering, prosjekt, utvikling
Kariann D. Flovikholm
Kariann D. Flovikholm
Ass. fylkesutdanningssjef
71 28 03 80 901 84 384
Administrasjonsstab
Ruth Elin Aure
Ruth Elin Aure
Konsulent
71 28 03 65
Arbeidsoppgåver:
Prøvenemnder. Reiserekningar for prøvenemnder. Refusjonskrav mellom fylka. Oppmelding til fag- og sveineprøve. Godkjenne oppmeldingar for praksiskandidatar.
Line Sandøy Hjelle
Line Sandøy Hjelle
Leiar av adm.stab
71 28 03 63 951 79 609
Arbeidsoppgåver:
Leiing, personal, ansvar for kontordrift, rekruttering.
Tove Skive Hoel
Tove Skive Hoel
Konsulent
71 28 03 64
Arbeidsoppgåver:
Inn- og utgåande post, Webredaktør for kurs og påmeldingar, utskriving duplikat av vitnemål frå nedlagte skolar, interne oppgåver, arkiv.
Stine Waske
Stine Waske
Konsulent
71 28 03 62
Arbeidsoppgåver:
Lærekontrakter, registrere godkjente lærebedrifter, VIGO Bedrift, registrere prøveresultat praktisk fag/sveineprøve, utsending fag/sveinebrev, Lånekassa/bortebuarstipend, autorisasjon/Helsedirektorat
Inntak
Kari Trøen Aune
Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Arbeidsoppgåver:
Inntak og oppfølging av søkarar med behov for spesialundervisning.

Kvalitetssikring, system og rutinar i arbeid med elevar som sender inn meldeskjema B.
Inntak av minoritetsspråklege søkarar.
Cecilie  Buaas
Cecilie Buaas
Rådgivar
71 28 03 67
Arbeidsoppgåver:
Statistikk, kontaktperson om opplæring av elevar i institusjon og refusjon, inntak etter individuell vurdering (R-skjema), innhenting av karakterar, gjesteelev og refusjon, saksbehandling inntak
Ingunn Bjarnar  Hagen
Ingunn Bjarnar Hagen
Konsulent
71 28 04 42
Arbeidsoppgåver:
Saksbehandling inntak (utvida ungdomsrett, permisjon og utvekslingselever). Redaktør for vilbli.no og tilbudshefte.
Mette Eikrem  Hestad
Mette Eikrem Hestad
Konsulent
71 28 03 71
Arbeidsoppgåver:
Rådgiving og saksbehandling inntak (utvida tid, permisjon), post, arkiv, utvekslingselevar. OTTO.
Geir Løkhaug
Geir Løkhaug
Seksjonsleiar
71 28 03 68 950 35 375
Arbeidsoppgåver:
Seksjonsleiar
Leiing, saksbehandlar politiske utval.
Laila H.Tretnes Nielsen
Laila H.Tretnes Nielsen
Rådgivar
71 28 03 73
Arbeidsoppgåver:
Inntakskoordinator, rådgivning inntak, systemansvarleg OTTO og Vigo, saksbehandling inntak, tilbodsstruktur, klagebehandling
Anita Sæther
Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar
Inntak og oppfølging av søkarar med behov for spesialundervisning (A-skjema), utvida rett til vidaregåande opplæring. Redaktør for prosedyrehefte/ skjema for spesialpedagogisk arbeid.

Kari Volden
Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Arbeidsoppgåver:
Inntak av søkarar med behov for spesialundervisning, kvalitetssikring og spesialpedagogisk utviklingsarbeid, inntak av minoritetsspråklege søkarar, kjøp av teneste i private skuler og andre fylke.
Karriere og oppfølging
Berit Brudeseth
Berit Brudeseth
Rådgivar
71 28 03 77 926 55 770
Arbeidsoppgåver:
Samordning av Oppfølgingstenesta (OT), alternative opplæringsløp, rusplanarbeid i vidaregåande opplæring.

Jorunn Dahle
Jorunn Dahle
Rådgivar/PPT-koordinator
71 28 03 79 926 44 878
Arbeidsoppgåver:
Koordinering, kvalitetssikring og utvikling av PPT i vgo. Utviklingsarbeid spes.ped., tilpassa opplæring og læringsmiljø.Søknader logopedhjelp. Opplæring i kriminalomsorgen (fengsel)
Hilde Meringdal
Hilde Meringdal
Rådgivar
71 28 03 75 957 53 645
Arbeidsoppgåver:
Rådgivning og oppfølging av FYR. Kontaktperson IKO. Karriere Møre og Romsdal
Rose Mari Skarset
Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 915 59 917
Arbeidsoppgåver:
Leiing, saksbehandling, politiske utval, yrkes- og utdanningsrettleiing, sosialpedagogisk rettleiing, rådgivarnettverket for ungdomsskolar og vidaregåande skolar.
Inger Lise Trønningsdal
Inger Lise Trønningsdal
Rådgivar
71 28 03 78 900 52 902
Arbeidsoppgåver:
Koordinator for vidaregåande opplæring for vaksne og for Fagskolen i Møre og Romsdal
Opplæring i bedrift
Torill Stavik  Angvik
Torill Stavik Angvik
Konsulent
71 28 03 95
Arbeidsoppgåver:
Lærekontrakter, Opplæringskontrakter, Lærebedrifter (registrering/endring), Utbetaling av det ordinære lærlingtilskottet, Statistikk, VigoBedrift, Rapportere prøveresultat fag/sveineprøve Lånekassen
Kamilla Brunvoll
Kamilla Brunvoll
Formidlingskoordinator Romsdal
71 28 02 69 415 04 065
Ola Ivar Eikebø
Ola Ivar Eikebø
Rådgivar
71 28 03 94 950 65 486
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat,. Programområder: Bygg og Anleggsteknikk, Maritime fag, Kjemiprosessfag, Møbelfag.
Linn Helen Falk
Linn Helen Falk
Rådgivar
71 28 04 67 +47 913 18 022
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar opplæring i bedrift.
Programområde: Helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget. Kontaktperson for Romsdal og Nordmøre.
Gunvor Dyvik Friisvold
Gunvor Dyvik Friisvold
rådgivar
71 28 03 86 902 66 449
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar opplæring i bedrift.
Programområde: Helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget, feiarfaget
Kontaktperson for SunnmøreAnne Grytdal
Anne Grytdal
Formidlingskoordinator Nordre Sunnmøre
71 28 12 17 928 85 171
Bjørnar Loe
Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 920 86 609
Tor Petersen
Tor Petersen
Rådgivar
71 28 04 46 943 80 534
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar og saksbehandlar.
Finn lærebedrift, Lærling- og lærebedriftundersøkelse. Lærefag: blomsterdekoratør, bunad, fotograf, mediegrafiker, profileringsdesigner, laboratoriefaget og verneverdige fag
Åse Vatne Riksfjord
Åse Vatne Riksfjord
Rådgivar
71 28 03 85 959 32 159
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat. Programområde: Elektrofag
Berit Maiken Røshol
Berit Maiken Røshol
Rådgivar
71 28 03 89
Arbeidsoppgåver:
Dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis). Rådgivar og saksbehandlar for opplæring i bedrift. Lærefag: frisørfag
Venke Sandvik
Venke Sandvik
Konsulent
71 28 03 92
Arbeidsoppgåver:
Formidling av lærlingar til læreplass, systemansvarleg VigoBedrift
Siv Sandøy
Siv Sandøy
Rådgivar
71 28 03 87 906 64 913
Arbeidsoppgåver:
Rettleiar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat, praksisbrev. Programområder: Service og samferdsel.
Nina Skovly
Nina Skovly
Rådgivar
71 28 03 84 920 80 322
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar og saksbehandlar for opplæring i bedrift.
Programområde: Ambulansearbeidarfaget, logistikkfaget, reinhaldsfaget, restaurant- og matfaga og yrkessjåførfaget
Hanne Småge
Hanne Småge
Konsulent
71 28 03 91
Arbeidsoppgåver:
Oppmelding til fag/sveineprøve frå andre fylker, heving lærekontrakter, vedtak om opplæringskontrakt, dispensasjon frå krav om teori, klagesaker, særskilte tilskot
Roy Arild Tvedt
Roy Arild Tvedt
Rådgivar
71 28 03 82 473 18 937
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat, Praksisbrev. Programområder: TIP Teknikk og industriell produksjon. Bil og kjøretøy
Monika  Waagan
Monika Waagan
Formidlingskoordinator Søre Sunnmøre
416 32 439
Opplæring i skole
Anders Aarø
Anders Aarø
Rådgivar
71 28 03 96 940 59 997
Arbeidsoppgåver:
Prosjektleder Visma InSchool, VIS, Skoleadministrativt system, Extens, Skolearena, Fronter, pedagogisk programvare, utdanning support, VIGO.
Helene Loe Arntsen
Helene Loe Arntsen
Seksjonsleder
71 28 04 03 905 90 289
Arbeidsoppgåver:
Leiing, kvalitetsarbeid og skoleutvikling, saksbehandling politiske utval
Gry Rishaug Hansen
Gry Rishaug Hansen
Rådgivar
71 28 03 98 416 43 033
Arbeidsoppgåver:
Extens, Skolearena, itslearning, Feide, Netctrl. Nytt skoleadministrativt system, Visma inSchool, pedagogisk bruk av IKT, IKTplan, skoleutvikling, vurdering, Utdanning support, fråvær, fråværsgrensa
Einar Hoem
Einar Hoem
Rådgivar
71 28 03 97 934 95 873
Arbeidsoppgåver:
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis), vurdering, klagebehandling standpunktkarakterar og eksamen.
Ariel Harøy Jonasoff
Ariel Harøy Jonasoff
Rådgivar
71 28 03 35
Arbeidsoppgåver:
Skoleutvikling, dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis), vurdering, skulemiljø, kultursekken, klagebehandling standpunktkarakterar, Nasjonal Vitnemåldatabase (NVB)
Ann-Christin Hoel Lervik
Ann-Christin Hoel Lervik
Rådgivar
71 28 04 04 414 18 862
Arbeidsoppgåver:
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis), vurdering, klagebehandling standpunktkarakterar og eksamen,
Knut Erik Rød
Knut Erik Rød
Rådgiver
71 28 04 02 990 24 715
Monica Solheim
Monica Solheim
Rådgiver
71 28 03 99 930 27 676
Arbeidsoppgåver:
Kvalitetsarbeid, skoleutvikling, vurdering, fråvær, klagebehandling standpunktkarakterar, Nasjonal Vitnemåldatabase (NVB).
Harald Johnny Tomren
Harald Johnny Tomren
Rådgivar
71 28 04 01 413 91 270
Arbeidsoppgåver:
Skoleutvikling, kvalitets– og planarbeid, faglege nettverk, elevundersøkinga, undervisningsevalueringa, etter- og vidareutdanning, skuleval, klagebehandling, Hjernen & Hjertet
Kristin Glæstad Vonheim
Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 936 85 610
Arbeidsoppgåver:
Skuleutvikling, læremiddel (NDLA m.m.), skulemiljø, HMS for elevar, klima, fagnettverk, skulebibliotek, digital kompetanse , iktplan/IKT-forum, elevmedverknad, personvern og risikovurdering, Space C.
Anita Waatvik
Anita Waatvik
Rådgivar
71 28 04 06 908 48 115
Arbeidsoppgåver:
Kontroll av data mellom Extens (vgs) og div. system. Overføre frå dei vidaregåande skolane til Vigo, Lånekassen, NVB, frå Fagskolane til DBH-F. Superbruker på Extens (tilgang, overføring, kontroll).
Skolebygg
Ståle Solgard
Ståle Solgard
Rådgivar
71 28 04 09 913 78 613
Arbeidsoppgåver:
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.
Lasse Alexander Strømme
Lasse Alexander Strømme
Rådgivar
71 28 04 08 472 97 607
Arbeidsoppgåver:
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Kirsten Aure
Kirsten Aure
Rådgivar
71 28 04 13 977 33 156
Arbeidsoppgåver:
Administrative oppgåver.
Helen Longva Fet
Helen Longva Fet
Rådgivar
71 28 04 10 938 86 203
Arbeidsoppgåver:
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE MR). Ansvar for vidaregåande utdanning m/ hovudansvar region Sunnmøre
Julie Merete Rødskog Fiksdal
Diverse
71 28 04 32
Sissel T. Kolstad
Sissel T. Kolstad
Dagleg leiar
71 28 04 11 950 65 524
Arbeidsoppgåver:
Ansvar for dagleg drift av organisasjonen. Fagleg ansvar for grunnskole og høgare utdanning.
Marianne Moen
Marianne Moen
Rådgivar
71 28 03 90 993 87 828
Arbeidsoppgåver:
Ungt Entrepenørskap Møre og Romsdal
Grunnskole Romsdal
Økonomistab
Tove  Kolberg
Tove Kolberg
Rådgivar
71 28 04 16
Arbeidsoppgåver:
Rekneskap – rådgiving, rapportering, balanse- og
investeringsrekneskap
Budsjett – utarbeiding, oppfølging
Leigekontraktar - oppfølging
Fengselsundervisning – økonomi
Landsline - økonomi
Gerd Marie Malones
Gerd Marie Malones
Konsulent
71 28 04 18
Arbeidsoppgåver:
Faktura
Eksamen- sensorhonorar, refusjonar
Privatistar - betalingar
Løn, reiserekning, prosjekt
Sara Hammerø Moen
Sara Hammerø Moen
Rådgivar
71 28 04 14
Arbeidsoppgåver:
Økonomirapportering, økonomiplan, PC-ordning, skolebruksplan, anskaffelseskoordinator for videregående skoler
Anniken Hild Pedersen
Anniken Hild Pedersen
Rådgiver
71 28 04 17
Arbeidsoppgåver:
Rekneskap - rådgiving og rapportering
Budsjett - utarbeiding og oppfølging
Løn, reiserekning, prosjekt, faktura
Landsline –økonomi
Melvin Tornes
Melvin Tornes
Leiar økonomi
71 28 04 15 905 92 275
Arbeidsoppgåver:
Økonomirapportering, økonomiplan, PC-ordning, skolebruksplan