Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > UNG > Ungdommens fylkesting (UFT)

Ungdommens fylkesting (UFT)

Ungdommens fylkesting (UFT)

Velkommen til Ungdommens fylkesting 9.-11. november 2018 i Molde.

Saker til UFT – frist 1. september
Ungdomspanelet oppmodar lokale ungdomsråd om å komme med forslag til saker av regional betydning som UFT skal behandle. UP vil velje ut sakene. Forslag til saker kan sendast til ungdomspanelet@mrfylke.no

Årets ungdomskommune – frist 1. oktober
Skjema for nominering og grunngjeving finn de på nettsidene Årets ungdomskommune

Val av nytt ungdomspanel
Under UFT skal det veljast nytt ungdomspanel for perioden 2018/2019. UP er arbeidsutvalet til UFT. Eit år i UP er spennande og gjev fleire unike moglegheiter. Dei som har spørsmål til vervet i UP eller kan tenkje seg å stille til val kan ta kontakt med koordinator eller leiar i UP. Bruk søknadsskjema: Val av ungdomspanel

Elektronisk påmelding frå august - med påmeldingsfrist 1. oktober.  

Påmelding ungdommens fylkesting 2018
Representant 1
Representant 2
Vararepresentant 1
Vararepresentant 2
Kommunal kontaktperson/koordinator
Innkalling vil bli sendt 3 uker før
Viktig å sende tilbake samtykkeskjema som ligg ved innkallinga
UNG-koordinator Lovise Almklov tlf. 452 66 018
UFT2017
 
UFT2017Jon
     
UFT20172
 
UFT20173
     
UP1718
 
UFT20175

 Ungdommens fylkesting 2017 Ålesund

Kontaktpersonar

Lovise Almklov Lovise Almklov
UNG-koordinator
71 28 00 10 /
Mob. 452 66 018
Send e-post

Ungdommens fylkesting

Kvar haust arrangerar Ungdomspanelet (UP) og Møre og Romsdal fylkeskommune Ungdommens fylkesting (UFT). UFT er ungdommane sitt øvste politiske organ i fylket. Dei diskuterar viktige saker som gjeld ungdom i fylket. I tillegg vel dei eit UP som sitt arbeidsutval som jobbar mellom kvart fylkesting. UFT lagar eit handlingsprogram som Ungdomspanelet skal arbeide med det kommande året og Ungdomspanelet rapporterar til UFT om sitt arbeid.

Kvar kommune er representert med to ungdomsrepresentantar. Vedtak fatta av UFT er viktige og retningsgjevande for fylkestingspolitikarane i Møre og Romsdal fylkeskommune. Kvart år blir det invitert forskjellig gjester som stiller med kunnskap og engasjement.

Gjennom UFT og UP skal ungdom i Møre og Romsdal få reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdommens samfunnsengasjement. UFT og UP skal stimulerer til politisk engasjement samt få opplæring og erfaring i demokratiske prosessar.

Spørsmål: ungdompanelet@mrfylke.no 

Snarvegar