Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > UNG > Ungdomspanelet (UP)

Ungdomspanelet (UP)

Ungdomspanelet 2016/2017
Val av ungdomspanel 2017/18

Kontaktpersonar

Lovise Almklov Lovise Almklov
UNG-koordinator
71 28 00 10 /
Mob. 452 66 018
Send e-post

Ungdomspanelet

Ungdomspanelet (UP) består av ni representantar og fem vararepresentantar, som blir valde på Ungdommens fylkesting (UFT) kvar haust. UP skal vere eit aktivt bindeledd mellom ungdom og Møre og Romsdal fylkeskommune og partnarskap, samt drive lobbyverksemd overfor politiske styresmakter, og iverksetje UFT sine intensjonar.

Gjennom UFT og UP skal ungdom i Møre og Romsdal ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement. Vidare skal UFT og UP stimulere til politiske engasjement samt få opplæring og erfaring i demokratiske prosessar. UFT og UP skal vere eit høyrings- og rådgjevande organ for Møre og Romsdal fylkeskommune og alle dei politiske organa og dei kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremma med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen.

UP har omlag 9 møter i året. 

Spørsmål: ungdomspanelet@mrfylke.no 

Snarvegar