Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ungdomsmidlane

Ungdomsmidlane

Ungdomsmidlane

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal delar kvart år ut kroner 250 000 til ekstraordinære ungdomsaktivitetar i fylket. Fristane for å søkje er 1. april og 1. desember kvart år.

Held du på med noko spennande som du treng økonomisk støtte til? Kanskje ungdomsmidlane kan vere aktuelle?

Tilskotet blir gitt til prosjekt som bidrar til ungdomsengasjement og skal gå til alternative ungdomsaktivitetar som elles ikkje får støtte frå det ordinære budsjettet til fylkeskommunen.

Bruk skjemaet du finn under her. Skriv kortfatta og enkelt.

Hugs å legge ved ein økonomisk oversikt (budsjett) slik at ungdomspanelet ser korleis midlane er tenkt brukt.

Søk konkret. Søk på konkret utstyr og/eller reelle utgifter. Ungdomspanelet støttar ikkje generelle driftsutgifter.

Dokument

Retningslinjer for ungdomsmidlane
PDF-dokument - 5,05 kB