Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Minoritetsspråklege elevar

Minoritetsspråklege søkarar/elevar har anna morsmål enn norsk, svensk, dansk og samisk.  Unnataket er dei som har budd i Noreg i mange år og dei som har gått alle åra i norsk grunnskole.

Informasjon

Minoritetsspråklege elevar har anna morsmål enn norsk, svensk, dansk og samisk.  Unnataket er dei som har budd i Noreg i mange år og dei som har gått alle åra i norsk grunnskole.

Enkeltvedtak særskilt språkopplæring

Retten til særskilt språkopplæring (opplæringslova § 3-12)

Utdanningsprogram over to år

Søknad om utdanningsprogram eller programområde over to år.

tid

Søking til VGO

 
 

1. februar 

Frist for søkarar til inntak med fortrinn eller individuell vurdering.

1. mars 

Frist for søkarar til ordinært inntak.

 

Fortrinn og individuell vurdering

Alle som søker inntak til vidaregaånde opplæring med fortrinn eller individuell vurdering har søknadsfrist 1. februar.

Ein skal då søke i Vigo og sende inn gjeldande vedleggsskjema.