Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Rundskriv 21/06 Innhenting av avgangselevar

Jrn./Arkiv:                                Molde, 21.11.2006
MR 21465/2006/062
 
Til:
Til ungdomsskolane i Møre og Romsdal

Les meir

Melding til skole

Møre og Romsdal fylkeskommune har rutinar som gjer at ein elev som søkjer ordinært inntak til vidaregåande  opplæring kan melde om tilretteleggingsbehov.
                              
Meldinga sendast inn parallelt med at ein søkjer til 1. mars via Vigo.no

Rundskriv 20/06 Fordeling av VO-midlar våren 2007

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 20.11.2006
MR 21390/2006/062
 
Til:
Til ressurssentra i Møre og Romsdal
 

Les meir

Rundskriv 19/06 Endeleg ajourhald skoleåret 2006/2007

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 27.09.2006
MR 17987/2006/062
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 18/06 Skoleutvala - vidareføring av noverande ordning skoleåret 06-07

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 31.08.2006
MR 15961/2006/
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Rundskriv 15/06 Kompetanseutvikling hausten 2006 / skoleåret 2006/07 (vgo)

 
Jrn./Arkiv: Molde, 16.08.2006
MR 12935/2006/062
 
Til:
Dei vidaregåande skolane

Les meir