Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Rundskriv 17/06 1. gangs ajourhald skoleåret 2006/2007

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 15.08.2006
MR 14962/2006/062
 
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Søknad om permisjon

Har du tilbod i vidaregåande opplæring og treng permisjon skal du bruke skjema du finn her.

Rundskriv 16/06 Septemberseminar - møte med elevråda

 
Jrn./Arkiv:                              Molde, 14.08.2006
MR 14925/2006/062
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
Leiar i elevorganisasjonen
Elev- og lærlingombudet
 

Les meir

Melding frå kommune - 1. oktober

Kommunane har ansvar for å melde til fylkeskommunen innan 1. oktober om elevar som går i 10. klasse og som kan ha fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram eller fortrinnsrett pga. sterkt nedsett funksjonsevne i inntak til vidaregåande opplæring.

Elev og føresette må samtykke til denne meldinga.

Meldinga er ikkje ein søknad om inntak til vidaregåande skule.  Elevane må søkje om skuleplass i Vigo web og legge ved A-skjema med dokumentasjon innan 1. februar.

   

Rundskriv 13/06 2. inntak 2006 - Inntaks og ventelister

 
Jrn./Arkiv: Molde, 07.08.2006
MR 14558/2006/062
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Nytt tilbod ved Høgskolesenteret i Kristiansund

På statsbudsjettet for 2018 er det tildelt 30 studieplasser i ingeniørfag som er øyremerka Kristiansund. Dette gir moglegheit for å ta utdanning i ingeniørfag på Høgskolesenteret i Kristiansund allereie frå august 2018. 
 

Les meir

Julehelsing frå fylkesrådmannen

Til alle medarbeidarar:

Les meir

Julehelsing frå regional- og næringsavdelinga

Dansing må til for å halde hjernen ung og leve lenge, sa fylkesordføraren under julelunsjen i går. Med dette ønskjer vi på regional- og næringsavdelinga alle kollegaer ei riktig god jul og dansar oss inn i det nye året med Justin Timberlakes "Can't stop the feeling". (Klikk på overskrifta).

Les meir

Gi bort noko frå Møre og Romsdal!

Treng du ei gåve? No kan du kjøpe lokale matvarer frå fylket vårt, merka med "Ein smak frå Møre og Romsdal".

Les meir

Månadens bilde desember 2017

Vinnaren er Åge Ødegård frå Batnfjordsøra, og arbeider ved samferdselsavdelinga. Det kom inn mange gode bilde også denne månaden, og fleire var med å kjempa i toppen. 

Les meir