Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Inntak - vedleggsskjema

   
   
   
   

Møre og Romsdal fylkeskommune har eigne vedleggsskjema som skal brukast i samband med søking til vidaregåande opplæring.

Alle skal søke i Vigo, men enkelte skal også sende inn vedleggsskjema. Sjå under.

Rundskriv 17/06 1. gangs ajourhald skoleåret 2006/2007

 
Jrn./Arkiv:                                Molde, 15.08.2006
MR 14962/2006/062
 
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Søknad om permisjon

Har du tilbod i vidaregåande opplæring og treng permisjon skal du bruke skjema du finn her.

Rundskriv 16/06 Septemberseminar - møte med elevråda

 
Jrn./Arkiv:                              Molde, 14.08.2006
MR 14925/2006/062
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
Leiar i elevorganisasjonen
Elev- og lærlingombudet
 

Les meir

Melding frå kommune - 1. oktober

Kommunane har ansvar for å melde til fylkeskommunen innan 1. oktober om elevar som går i 10. klasse og som kan ha fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram eller fortrinnsrett pga. sterkt nedsett funksjonsevne i inntak til vidaregåande opplæring.

Elev og føresette må samtykke til denne meldinga.

Meldinga er ikkje ein søknad om inntak til vidaregåande skule.  Elevane må søkje om skuleplass i Vigo web og legge ved A-skjema med dokumentasjon innan 1. februar.

   

Rundskriv 13/06 2. inntak 2006 - Inntaks og ventelister

 
Jrn./Arkiv: Molde, 07.08.2006
MR 14558/2006/062
 
Til:
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Les meir

Nytt tilbod ved Høgskolesenteret i Kristiansund

På statsbudsjettet for 2018 er det tildelt 30 studieplasser i ingeniørfag som er øyremerka Kristiansund. Dette gir moglegheit for å ta utdanning i ingeniørfag på Høgskolesenteret i Kristiansund allereie frå august 2018. 
 

Les meir

Julehelsing frå fylkesrådmannen

Til alle medarbeidarar:

Les meir