Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


14/2001 - Fylkestinget sitt vedtak om økonomiplan 2002-2005 - Konsekvensar for tannhelsetenesta

Jrn./Arkiv: Molde, 12/14/2001
Til: Distriktstannklinikkane i Møre og Romsdal

Les meir

13/2001 - Årsmeldinga for 2001

Jrn./Arkiv: Molde, 11/23/2001
Til: Distriktstannklinikkane i Møre og Romsdal

Les meir

12/2001 - Rekningar/fakturaer - Utbetaling av variabel løn i desember 2001 - Rekneskapsavslutninga

Jrn./Arkiv: Molde, 11/23/2001
Til: Distriktstannklinikkane i Møre og Romsdal

Les meir

11/2001 - Kjøp av mindre utstyr 2001

Jrn./Arkiv: Molde, 09/20/2001
Til: Distriktstannklinikkane i Møre og Romsdal

Les meir

10/2001 - Takstane i den offentlege tannhelsetenesta

Jrn./Arkiv: Molde, 09/12/2001
Til: Distriktstannklinikkane i Møre og Romsdal

Les meir

9/2001 - Spisepause for tannhelsesekretærar og tannpleiarar

Jrn./Arkiv: Molde, 08/16/2001
Til: Distriktstannklinikkane i Møre og Romsdal

Les meir

8/2001 - Kvalitetssystem-hl for den offentlege tannhelsetenesta

Jrn./Arkiv: Molde, 05/08/2001
Til: Distriktstannklinikkane i Møre og Romsdal

Les meir

7/2001 - Rekneskapen 2000 - Budsjett 2001

Jrn./Arkiv: Molde, 03/27/2001
Til: Distriktstannklinikkane i Møre og Romsdal

Les meir

6/2001 - Budsjettet for 2001 - Honorarinntektene

Jrn./Arkiv: Molde, 03/27/2001
Til: Distriktstannklinikkane i Møre og Romsdal

Les meir

Interne dokument

Her finn du ei samling av relevante interne dokument for tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune.