Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vil at fleire innvandrarar startar eigen bedrift

hoppid.no arrangerer kurs for innvandrarar som ønsker å starte bedrift i samarbeid med Flyktningtjenesten i Molde kommune og Skatt Midt-Norge.

Les meir

Med starthjelp i baklomma

hoppid.no har lansert første versjon av ei digital gründerteneste som skal gjere det enklare å starte bedrift. Tilbakemeldingane frå brukarane er lovande, og i løpet av hausten 2019 blir tenesta open for alle.

Les meir

Vellykka nettverkssamling for gründerhjelparar i Møre og Romsdal

No er det mykje som skjer i kulissane for at Møre og Romsdal skal få fleire gründerar. Digital rådgivingsteneste er på trappene, nyleg var heile hoppid apparatet på den årlege nettverkssamlinga for å dele erfaring.

Les meir

Fylkeskommunen vidareutviklar gründertenesta hoppid

EU-prosjektet OSS, som skal gjere det lettare for gründerar å starte bedrift, går på skinner. Nyleg var partnarane, med hoppid i spissen, samla i Hampshire i Sør-England for å diskutere framdrift og digitalisering.

Les meir

Lyst til å starte bedrift?

Har du lyst til å starte bedrift, men har ikkje bestemt deg? Meld deg på kurset "Skal-skal ikkje" i Molde onsdag 13. februar. 

Les meir

Stor satsing på kulturturisme og kulturarv i Møre og Romsdal

Kulturturisme skal bli heilårsnæring i fylket. 4. desember er det avspark for satsinga som skal bidra til å utvikle opplevingar og reiselivstilbod.

Les meir

Bli med på Møre og Romsdals mest innovative festival på Åndalsnes 13-15 november

Inspirerande tema, gode debattar og mange moglegheiter for å bygge nettverk skal lokke både gründerar, etablert næringsliv og offentleg tilsette frå heile fylket til Innovasjonsfestivalen som går av stabelen om ein knapp månad. 

Les meir

Avspark i Ålesund for stor europeisk gründersatsing

Denne veka kjem deltakarar frå Spania, Belgia, Polen, England, Slovenia og Bulgaria til Ålesund for å gjere det lettare å starte bedrift i Europa. Møre og Romsdal sit i førarsetet.

Les meir

2185 etablerte bedrift i Møre og Romsdal i fjor

Etableringsiveren held seg stabil i fylket. Sjekk tala for din kommune.

Les meir