Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Workshop i 23 offentlege ting

Nytt kurstilbod til bibliotektilsette som vil veilede brukarane i digitale tenester.

Les meir

Lesersørvis har kome til Møre og Romsdal

Kva gjer du når lånaren spør om du kan anbefale ei god bok? Dette er alltid ei spanande utfordring for tilsette i folkebiblioteka. For alle lesarar liker ikkje det same – korleis finn dei då den rette boka til kvar einskild? 

Les meir

Nordisk bibliotekuke 2017

13.-19. november arrangerast Nordisk bibliotekuke 2017 i regi av Foreningen Norden

Les meir

Gir skriveglad ungdom ein arena

Nytt prosjekt gir unge moglegheit til å hente inspirasjon og veiledning frå profesjonelle forfattarar.

Les meir

Bli ein superbrukar på nettet!

Effektiv Google-søking m.m, kjeldekritikk og offentleg informasjon på nett: kurs i Molde og Ålesund 30.-31. januar. Lasse Christensen frå Bærum bibliotek kjem og oppdaterer oss på informasjonssøking på nettet. Hald av datoane! Invitasjon og påmelding kjem seinare

Les meir

Bokbåten Epos kjem til ei kai nær deg

I morgon legg Bokbåten Epos legg ut på tur nummer 103 i Møre og Romsdal. Totalt 66 stader får besøk av båten, som er fullasta med bøker, lydbøker og boksekkar. 

Les meir

Noregs mest profilerte vitskapsformidlar til Molde, Ålesund og Kristiansund

Kan matematikk vere underhaldande og tankevekkande? Ja, på BYSMART-foredrag med Jo Røislien frå NRK.

Les meir

Midlar til moglegheitsstudium for utvikling av bibliotekrommet som ein inkluderande møteplass

Biblioteka er ein viktig møteplass og arena for inkludering og utjamning av sosiale forskjellar.  Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga lyser ut midlar for moglegheitsstudium for utvikling av bibliotekrommet som ein inkluderande møteplass.

Les meir

Meir digitalt, mindre besøk i biblioteka

Fleire låner e-bøker, men tal på besøk i biblioteka her i fylket er lågast i landet.

Les meir

Over 4000 unge var med på Sommarles

For andre gong har biblioteka i Møre og Romsdal tilbydd den digitale lesekampanjen Sommarles. Kampanjen har vore ein stor suksess hos leselystne i fylket, og heile 4081 brukarar har registrert seg. 

Les meir