Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagblad skriv om bibliotekutstilling

Siste utgåve av Bok og Bibliotek brukar to sider på å presentere eit samarbeid mellom lokale renovasjonsselskap og Møre og Romsdal fylkesbibliotek.

Les meir

Ny artikkel

Dei nye nummerne er : 

Les meir

Praksisstudent frå HIOA på fylkesbiblioteket

Bibliotekarstudent frå Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag ved HIOA Kai Robin Flesvik Nilsen har for tida praksistid på fylkesbiblioteket

Les meir

Bokbåten Epos er klar til å servere bøker og kultur

Onsdag 24. januar legg bokbåten Epos ut på ny rundtur. Totalt 66 stader får besøk av båten denne gonga, og det er tur nummer 104 for Epos her i fylket. 

Les meir

Workshop i 23 offentlege ting

Nytt kurstilbod til bibliotektilsette som vil veilede brukarane i digitale tenester.

Les meir

Bli ein superbrukar på nettet!

Effektiv Google-søking m.m. og kjeldekritikk på nett: kurs i Molde og Ålesund 30.-31. januar. Lasse Christensen frå Bærum bibliotek kjem og oppdaterer oss på informasjonssøking på nettet

Les meir

Gir friske midlar til biblioteka

Fylkeskommunen og Nasjonalbiblioteket løyver til saman 1,2 millionar kroner til aktivitetar i biblioteka i fylket.

Les meir

Lesersørvis har kome til Møre og Romsdal

Kva gjer du når lånaren spør om du kan anbefale ei god bok? Dette er alltid ei spanande utfordring for tilsette i folkebiblioteka. For alle lesarar liker ikkje det same – korleis finn dei då den rette boka til kvar einskild? 

Les meir

Nordisk bibliotekuke 2017

13.-19. november arrangerast Nordisk bibliotekuke 2017 i regi av Foreningen Norden

Les meir

Gir skriveglad ungdom ein arena

Nytt prosjekt gir unge moglegheit til å hente inspirasjon og veiledning frå profesjonelle forfattarar.

Les meir