Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utviklingstrekka viser framleis behov for omstilling

Fylkesstatistikk for 2017 er no tilgjengeleg. Her blir utviklingstrendar i Møre og Romsdal presentert. I år er nedgangskonjunkturar tydelegare enn vi har sett tidlegare. Nedgangen i talet på sysselsette held fram og fylket har den svakaste folketalsveksten på ti år. Heldigvis ser ein også oppgang på nokre område, slik som eksport frå fylket, midlar brukt til forsking og utvikling, verdiskaping i reiselivsnæringa og delen kvinnelege kommunestyrerepresentantar.

Les meir

Fleire flyktningar enn arbeidsinnvandrarar til fylket

Utan innvandring ville Møre og Romsdal hatt nedgang i folketalet dei siste ti åra. No ser vi at veksten i tilflytting frå utlandet har vorte lågare, og samansettinga i innvandrarbefolkninga har vorte meir mangfaldig. 

Les meir

Fullt hus for Integreringskonferansen 2017

Vi spør korleis lågare innvandringstal påvirkar kommunane og deler gode grep for integreringsarbeidet.

Les meir

Arbeid i Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen og Godøytunnelen

Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen og Godøytunnelen skal rustast opp, og snart startar arbeidet. Det er Statens vegvesen som har ansvar for prosjektet.

Les meir

To prisar vart delt ut på fylkestinget

Fylkestinget starta med utdeling av Trafikktryggingsprisen og Likestillingsprisen for 2017. 

Les meir

Fylkesting 16. – 17. oktober

Fylkestinget er no samla i Ålesund til eit to dagar langt møte. Tingsamlinga startar med utdeling av to prisar: trafikktryggingsprisen og likestillingsprisen. Økonomirapportering per 2. tertial, Eigarskapsmelding for 2016 og regional delplan for museum er mellom sakene fylkestinget skal behandle.

Les meir

Sommarljom 2018 har fått støtte

Sommarljom er ein firedagars festival i Ørsta og Volda. Den presenterer ei stor breidde av sjangrar, der fellesnemnaren er det akustiske og den intime presentasjonen i små lokale. Fylkeskommunen har gjeve 40 000 i støtte til festivalen. 

Les meir

Lærlingundersøkinga og Lærebedriftsundersøkinga opnar 16.oktober

I perioden 16.oktober – 23.desember er portalen open for begge undersøkingane.  

Les meir

No er det enda enklare å lese av billetten på hurtigbåtane til FRAM

I september fikk hurtigbåtane på rutene Hareid-Valderøya-Ålesund, Langevåg-Ålesund, Ålesund-Valderøya-Nordøyane og Molde-Vestnes-Sekken skjermar som kan lese av både QR-koden på billettane i FRAM-appen og billettane på reisekorta.

Les meir

Deler ut 1 million til eldre fartøy

15. oktober er det søknadsfrist for listeførte fartøy, som er verna av Riksantikvaren, til å søke om tilskot. Til saman deler fylkeskommunen og Riksantikvaren ut 1 000 000 kroner.

Les meir