Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utvida busstilbod i Moldejazz-veka med Fram

Det er satt opp ekstra nattbussar i kommunane Molde, Fræna, Eide og Aukra under jazzveka. - Vi har eit godt tilbod med nattbussane under jazzfestivalen i år også, seier rådgivar Kristine Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Ferieopne tannklinikkar sommaren 2018

Bemanningsplan sommaren 2018 - den offentlege tannhelsetenesta

Les meir

Fylkesvegferjene på indre Sunnmøre er ute på anbod

Møre og Romsdal fylkeskommune har no ute anbodskonkurranse for dei fire fylkesvegferjesambanda Eidsdal–Linge, Stranda–Liabygda, Hundeidvik–Festøy og Sæbø-Leknes-Trandal-Strandal på indre Sunnmøre.

Les meir

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

9477 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2018/2019. I 1. inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på om dei vil ha plassen er 13. juli.

Les meir

Ny økonomisjef og ny personalsjef i fylkeskommunen

Willy Sægrov er tilsett som økonomisjef og Preben Geir Irvung er tilsett som ny personalsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Fru Guri av Edøy: stor interesse for å kjøpe transport og førestilling i same billett

FRAM og Gurisentret samarbeider også i 2018 om å kunne tilby transport og førestilling i ein og same billett.

Les meir

Inviterer studentar til jazztreff

KS og fylkeskommunen inviterer deg som er student til jazztreff for å høyre di meining, fordi at vi ønsker at fleire unge skal bli verande i regionen vår etter endt utdanning. 

Les meir

Fylkesutvalet har møte i dag 2. juli

Uttale til NOU 2018:4 Sjøvegen vidare - Forslag til ny hamne- og farvasslov, Stiftelsen Atlanterhavsparken - nasjonalt akvarium og marint formidlingssenter og Fv. 659 Nordøyvegen - Konkurranse om entreprise K5 Skjeltene - Harøya  - Utfordringar, er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Halv pris for elbilar på ferjene frå 1. juli

Frå 1. juli vil det koste 50 % av ordinær takst for elbilar og hydrogenkøyretøy på ferjene. Dette gjeld på alle offentlege ferjesamband i heile landet, her frå sambandet Hareid- Sulesund.

Les meir

–Slik skal vi skape innhaldet i Campus

Kva skal Campus Kristiansund bli best på i Noreg, kva for faglege moglegheiter har vi? Dette var tema på Campuskonferansen 2018, som samla over 100 deltakarar som fekk høyre statusen for eit av dei viktigaste samfunnsprosjekta på Nordmøre.

Les meir