Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Netto driftsresultat i minus for fylkeskommunen

Årsrekneskapen som fylkesrådmannen legg fram for fylkesutvalet i april viser at Møre og Romsdal fylkeskommune i 2017 har eit negativt netto driftsresultat på 7,5 mill. kroner.

Les meir

Vil opprette mobbeombod i Møre og Romsdal

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har lagt fram forslag om å opprette eit mobbeombod i Møre og Romsdal. Saka skal opp til behandling i utdanningsutvalet torsdag 22. mars.

Les meir

Utdanningsutvalet har møte 22. mars

Skoletilbod 2018- 2019, nasjonal ordning om fylkesvise mobbeombod og fornying av kunnskapsløftet, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Undersøkingar om reisevanane i Kristiansund kommune og reisevanane mellom Averøy og Kristiansund

Frå veke 12 til etter påska vil vi gjennomføre to undersøkingar på nett. Fordi vi for tida arbeider med rutene til den lokale kollektivtransporten i Kristiansund kommune og kollektivtransporten mellom Averøy og Kristiansund.

Les meir

1,33 mill kroner til nye Elnesvågen sentrum

Arkitektteam skal gi forslag til sentrumsutvikling i Elnesvågen.

Les meir

Sju verneverdige fartøy får til saman 1 000 000 kroner

-Vi er godt nøgde med at vi kan dele ut tilskot til sju fartøy som alle har ein viktig kulturhistorisk verdi for fylket vårt. Vi legg vekt på fartøy som allereie er verna, og har eit godt støtteapparat ikring seg. Samstundes er det viktig at tiltaka er realistiske og gjennomførbare, seier Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet.

Les meir

Fylkeskommunen støttar trainee-ordning i Molderegionen

Etter ei kraftig omstilling er mange bedrifter i Molderegionen på jakt etter folk igjen. Molde Næringsforum ønskjer å blåse nytt liv i trainee-ordning for regionen.

Les meir

5,7 millionar kroner i støtte til friluftslivsformål

Kultur- og folkehelseutvalet har fordelt meir enn fem millionar kroner til ulike formål innanfor friluftsliv.

Les meir

hoppid.no får 15 EU-millionar til gründerprosjekt

Vi skal gjere det lettare å starte og drive bedrift.

Les meir

Ja til fleire og ungdomsbedrifter

Skoleungdom har mykje igjen for å møte næringslivet og få testa ut eigne idear. Fylkeskommunen løyver derfor 1,19 mill. kroner til gjennomføring av innovasjonscamp i vidaregåande skole.

Les meir