Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

28. jan. Fagskolen i Ålesund - 100 % fast lærerstilling i nautikk Stad: Fagskolen i Ålesund Søknadsfrist: 28.01.18 31. jan. Feltarkeologar for feltsesongen 2018 Stad: Kulturavdelinga Søknadsfrist: 31.01.18 05. feb. Kantinemedarbeider 60% Stad: Romsdal videregående skole Søknadsfrist: 05.02.18 28. jan. Rådgivarar - ruteplanlegging Stad: Samferdselsavdelinga Søknadsfrist: 28.01.18 13. feb. Rådgivar opplæring i bedrift Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 13.02.18 29. jan. Rådgiver ved kompetansesenteret 100 % fast stilling Stad: Romsdal videregående skole Søknadsfrist: 29.01.18 28. jan. Seksjonsleiar utviklings- og strategiseksjonen Stad: Samferdselsavdelinga Søknadsfrist: 28.01.18 30. jan. Tannhelsesekretær (vikariat) DTK Vatne, Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannhelsesekretær DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Stad: Kristiansund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannhelsesekretær DTK Sykkylven, Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannhelsesekretær Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannlegar DTK Ørskog, Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannlege DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Stad: Kristiansund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannlege DTK Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion Stad: Kristiansund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 01. mars Tannpleiar DTK Vestnes, Molde kompetanseregion Stad: Molde kompetanseregion Søknadsfrist: 01.03.18
Utlyst Frist Tittel Kategori Lokasjon
11.01.18 28.01.18 Fagskolen i Ålesund - 100 % fast lærerstilling i nautikk Fast Fagskolen i Ålesund
21.12.17 31.01.18 Feltarkeologar for feltsesongen 2018 Midlertidig Kulturavdelinga
10.01.18 05.02.18 Kantinemedarbeider 60% Fast Romsdal videregående skole
13.01.18 28.01.18 Rådgivarar - ruteplanlegging Fast Samferdselsavdelinga
19.01.18 13.02.18 Rådgivar opplæring i bedrift Fast Utdanningsavdelinga
09.01.18 29.01.18 Rådgiver ved kompetansesenteret 100 % fast stilling Fast Romsdal videregående skole
13.01.18 28.01.18 Seksjonsleiar utviklings- og strategiseksjonen Fast Samferdselsavdelinga
10.01.18 30.01.18 Tannhelsesekretær (vikariat) DTK Vatne, Ålesund kompetanseregion Vikar Ålesund kompetanseregion
09.01.18 30.01.18 Tannhelsesekretær DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
09.01.18 30.01.18 Tannhelsesekretær DTK Sykkylven, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
10.01.18 30.01.18 Tannhelsesekretær Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
10.01.18 30.01.18 Tannlegar DTK Ørskog, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
09.01.18 30.01.18 Tannlege DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
09.01.18 30.01.18 Tannlege DTK Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
11.01.18 01.03.18 Tannpleiar DTK Vestnes, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion