Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

28. jan. Fagskolen i Ålesund - 100 % fast lærerstilling i nautikk Stad: Fagskolen i Ålesund Søknadsfrist: 28.01.18 30. jan. Tannlege DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Stad: Kristiansund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannlege DTK Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion Stad: Kristiansund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannhelsesekretær DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Stad: Kristiansund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 31. jan. Feltarkeologar for feltsesongen 2018 Stad: Kulturavdelinga Søknadsfrist: 31.01.18 01. mars Tannpleiar DTK Vestnes, Molde kompetanseregion Stad: Molde kompetanseregion Søknadsfrist: 01.03.18 05. feb. Kantinemedarbeider 60% Stad: Romsdal videregående skole Søknadsfrist: 05.02.18 29. jan. Rådgiver ved kompetansesenteret 100 % fast stilling Stad: Romsdal videregående skole Søknadsfrist: 29.01.18 28. jan. Rådgivarar - ruteplanlegging Stad: Samferdselsavdelinga Søknadsfrist: 28.01.18 28. jan. Seksjonsleiar utviklings- og strategiseksjonen Stad: Samferdselsavdelinga Søknadsfrist: 28.01.18 13. feb. Rådgivar opplæring i bedrift Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 13.02.18 30. jan. Tannlegar DTK Ørskog, Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannhelsesekretær Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannhelsesekretær (vikariat) DTK Vatne, Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18 30. jan. Tannhelsesekretær DTK Sykkylven, Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 30.01.18
Utlyst Frist Tittel Kategori Lokasjon
11.01.18 28.01.18 Fagskolen i Ålesund - 100 % fast lærerstilling i nautikk Fast Fagskolen i Ålesund
09.01.18 30.01.18 Tannlege DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
09.01.18 30.01.18 Tannlege DTK Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
09.01.18 30.01.18 Tannhelsesekretær DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
21.12.17 31.01.18 Feltarkeologar for feltsesongen 2018 Midlertidig Kulturavdelinga
11.01.18 01.03.18 Tannpleiar DTK Vestnes, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion
10.01.18 05.02.18 Kantinemedarbeider 60% Fast Romsdal videregående skole
09.01.18 29.01.18 Rådgiver ved kompetansesenteret 100 % fast stilling Fast Romsdal videregående skole
13.01.18 28.01.18 Rådgivarar - ruteplanlegging Fast Samferdselsavdelinga
13.01.18 28.01.18 Seksjonsleiar utviklings- og strategiseksjonen Fast Samferdselsavdelinga
19.01.18 13.02.18 Rådgivar opplæring i bedrift Fast Utdanningsavdelinga
10.01.18 30.01.18 Tannlegar DTK Ørskog, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
10.01.18 30.01.18 Tannhelsesekretær Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
10.01.18 30.01.18 Tannhelsesekretær (vikariat) DTK Vatne, Ålesund kompetanseregion Vikar Ålesund kompetanseregion
09.01.18 30.01.18 Tannhelsesekretær DTK Sykkylven, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion