Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utlyst Frist Tittel Kategori Lokasjon
05.04.19 24.04.19 Engelsk-/tysklærar Fast Sykkylven vidaregåande skule
07.04.19 24.04.19 Rådgiver - eksamen, dokumentasjon og kvalitet Fast Romsdal videregående skole
09.04.19 30.04.19 Ledige underv.still. Bygg- og anleggst. vg1/vg2 Underv.fast vilkår Herøy vidaregåande skule
09.04.19 30.04.19 Ledige underv.still. Helse- og oppvekst vg1/vg2 Underv.fast vilkår Herøy vidaregåande skule
09.04.19 30.04.19 Ledig underv.still. i norsk og engelsk Underv.fast vilkår Herøy vidaregåande skule
09.04.19 24.04.19 Elevassistent DH og KDA - ca. 70 % stilling Fast Kristiansund videregående skole
09.04.19 30.04.19 Elevassistent EL - ca. 45 % stilling Fast Kristiansund videregående skole
11.04.19 05.05.19 Inntil 200 % undervisningsstilling vikariat i fellesfag Vikar Borgund vidaregåande skole
11.04.19 25.04.19 Elevasistent ST - ca. 89 % stilling Fast Kristiansund videregående skole
11.04.19 05.05.19 IKT servicefaglærling 100 % stilling Lærling Borgund vidaregåande skole
12.04.19 06.05.19 Rådgivar formidling Nordmøre Fast Utdanningsavdelinga
12.04.19 06.05.19 Rådgivar formidling Sunnmøre Fast Utdanningsavdelinga
12.04.19 06.05.19 Rådgivar formidling Romsdal Fast Utdanningsavdelinga
12.04.19 05.05.19 Lærer i norsk, historie og samfunnsfag Vikar Fannefjord vidaregåande skole
14.04.19 28.04.19 Fræna vgs- 100 % lærer i norsk Fast Fræna vidaregåande skole
14.04.19 28.04.19 100 % faglærer i TIP Fast Fræna vidaregåande skole
16.04.19 30.04.19 Fagskolen i Kristiansund - lærer i emnet marin bioprosess Underv.vikar Kristiansund videregående skole
24.04.19 15.05.19 Avdelingsleiar Service og samferdsel Fast Ålesund videregående skole
24.04.19 12.05.19 Surnadal vidaregåande skole - Lærar i matematikk og fysikk Fast Surnadal vidaregåande skole