Personopplysningar

Personopplysningslova stiller krav til informasjon om bruken av datasystem og behandling av personopplysningar. Her finn du informasjon om personopplysningar i datasystem som er i bruk i utdanningssektoren i Møre og Romsdal. 

Personopplysningsloven med forskrift regulerer bruk av personopplysningar, desse ligg tilgjengeleg på Lovdata.