Kalender hoppid.no

Dato Tittel Sted Målgruppe
09.08 - 01.09.2020 Gratiskurs for kreativ næring Online frilansarar og heilt/delvis permitterte i bedrifter innafor kreativ næring
09.08 - 31.08.2020 Gratis kurs for reiselivsbedrifter Online Reiselivsbedrifter, opplevelsesaktører, matprodusenter
24.08 - 11.09.2020 Online kursprogram i forretningsutvikling (dagtid) for gründere, start 24.08 Online Gründere
24.08 - 11.09.2020 Online kursprogram i forretningsutvikling (kveldstid) for gründere, start 24.08 Online Gründere
27.08 - 01.10.2020 ÅKP/Mafoss tilbyr gratis kursprogram for bedrifter i omstilling bedrifter i omstilling, permisjoner som er permitterte
15.09 - 15.12.2020 Starte bedrift for innvandrere Molde Arbeidsinnvandrere, flyktninger, familieinnvandrere