Gratis kurs for reiselivsbedrifter

9/08 2020 14:22 - 31/08 14:22
Online
Skriv ut

Destinasjonsselskapa i Møre og Romsdal har utvikla ein nettportal med mange kompetansehevingskurs ansatte i reiselivs- og opplevingsnæringa. Kursa er gratis for tilsette i små og mellomstore bedrifter og enkeltpersonføretak. 

Nettportal: https://www.visitmr.com/kompetanse

Prosjektet er ei samarbeid mellom Visit Nordvest, Destinasjon Ålesund og Sunnmøre og Geiranger Utvikling, gjennom samarbeidsorganet Møre og Romsdal Reiseliv.