hoppid.no Oppstart (program over 3 veker start 24.august)

24/08 2022 09:00 - 09:00
Online
Skriv ut

Om hoppid.no Oppstart

Programmet går over 3 veker med 10 nettbaserte samlingar. Mellom samlingane arbeider du med å utvikle forretningsideen din og du får oppfylging frå ein hoppid.no-rådgivar. 

Kven passar det for?

Programmet passar for deg som har ein forretningsidé du vil utvikle, eller deg som har ei bedrift som du ønskjer å vidareutvikle. Det krev at du er motivert for å lære, og at du vil jobbe med å vidareutvikle prosjektet ditt. Programmet er gratis for deltakarar som er busette i Møre og Romsdal.

I løpet av programmet får du:

  • utvikle prosjektet ditt steg for steg basert på S-E-A-M
  • presentere prosjektet for rådgivarar og deltakarar 
  • råd, innspel, motivasjon og inspirasjon frå dei andre deltakarane
  • eit nettverk som kan hjelpe deg å nå dine mål
  • Målet er at du skal ende opp med ein tydelig plan for korleis du kan jobbe vidare med prosjektet ditt.

Programmet med start 24. august har samlingar 24.- 26.-29.-31.- august og 02.-05.- 07.- 09.- 12.- og 14 september

Klikk her for å lese meir om tema for samlingane og søk om å delta

Kontakt