Nettverkssamling hoppid.no 27.-28. februar 2020

27/02 2020 10:00 - 28/02 16:00
Quality Hotel , Ålesund /ÅKP Ålesund
Skriv ut

Velkommen til 2 dagars nettverkssamling i Ålesund

Korleis vil vi hjelpe gründerar opp og fram? På samlinga får du innsikt, inspirasjon og kunnskap om korleis hoppid.no kan ta ut synergiar ved meir samarbeid, ny kunnskap og læring av gjennomførte aktivitetar.

hoppid.no er eit verktøy for fleire og betre gründerar i kommunane.  Kapital – kompetanse – nettverk og kopling  - er nokre stikkord. Programmet er klart!  

Pris: kr.1500 

Arrangør: hoppid.no, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune

Program torsdag 27. februar
9.15 Registrering og enkel frokost
10.00 Velkommen v/Lasse Kristiansen og Arne Mehl
10.10 Utviklingstrekk i Møre og Romsdal v/May-Britt Roald, Mari Dorte Jønland Michaelsen og Aud Lindset Drågen
10.55 Beinstrekk
11.15 Trendar i gründer-Noreg v/Hjørdis Vik, Elin Botnen Viken, Innovasjon Norge, Vekst og Gründersenteret
12.00 Omvisning: Offshore simulator – VR-LAB
13.00 Lunsj
14.00 Mat på Mære og dei nasjonale kompetansesentera for lokal mat Brønnøysundregistra - frå informasjon til digital rettleiing. Mattilsynet - frå informasjon til digital rettleiing
14.45 Beinstrekk
15.15 Når gode idear og pengar møtast – erfaringsdeling kopling investor - gründer v/Pir Invest, Sparebanken Møre, DnB og Tikkio
17.00 Avslutning
19.00 Middag på Quality Hotell Ålesund
Program fredag 28. februar

Stad: Quality hotell Ålesund

8.30 Fylkeskommunens rolle og Innovasjon Norges nye strategi v/Helge Gjerde
9.00 Bli kjent med Innovasjon Norge
9.30 Lokalmat på menyen v/Fylkesmannen i Møre og Romsdal - "Bli kjent pause"- med lokalmat
10.00 Nye partnarskapsavtalar i hoppid.no frå 2021. Erfaringar, lærdom og gode eksempel
12.00 Lunsj
13.00 Arbeidsverkstad: Korleis kan vi jobbe saman for gode tiltak i 2020? Korleis kan eg bidra?
15.00 Oppsummering og avslutning

Kontakt