Online kursprogram (kveldstid) i forretningsutvikling for entreprenører, start 21.4

21/04 2020 18:00 - 13/05 16:00
Gjennomføres digitalt
Skriv ut

Dette kursprogrammet går over 16 dager og består av 8 online-samlinger. Mellom samlingene arbeider du med å utvikle forretningsideen din. Du vil også få individuell oppfølging fra en hoppid.no-rådgiver, både faglig og til å håndtere dagens situasjon. Programmet er gratis.

Hvem passer dette for?

Programmet passer for selvstendig næringsdrivende og ledere i små bedrifter som trenger rask omstilling og nye planer for å drive videre. Programmet er lagt opp slik at du kan benytte tiden på hjemmekontor til å samhandle med andre i samme situasjon og arbeide med omstilling og nyutvikling av din forretningscase.

Tema og dato for samlingene:

DatoTema
21. april  ONLINE SAMLING - moderne entreprenørskapsmetoder
23. april ONLINE SAMLING - egen motivasjon, verdier og langsiktige mål
27. aprilONLINE SAMLING – ressurser som grunnlag for konkurransefortrinn
29. aprilONLINE SAMLING – forretningsidé, kjernekompetanse og kjernemarked
4. maiONLINE SAMLING - forretningsmodell - samskaping, veriløfte, produktegenskaper, økosystem og partnere,
salgs- og prismodell
6. maiONLINE SAMLING – mål - hvordan overføre strategi og forretningsmodell til daglig utvikling?
11. maiONLINE SAMLING – Hvilke oppgaver er nødvendig å gjøre for å nå målene dine?
13. maiONLINE SAMLING – økonomi, inntjening, likviditet og finansiering

Online-samlingene begynner kl. 18.00 og varer i enten 60 eller 90 minutter. I løpet av samlingene blir det faglig introduksjon fra kursholder, presentasjoner, spørsmål og diskusjoner. 

Det blir individuell oppfølging mellom samlingene

Har du spørsmål? Ta kontakt med ditt lokale hoppid.no kontor