hoppid.no Oppstart - nye gründerprogram lagt ut

hoppid.no Oppstart er eit gründerprogram som går over 3 veker med 10 nettbaserte samlingar. Hausten 2022 blir det tre slike program. 

Skriv ut

I løpet av programmet arbeider du med å utvikle forretningsideen din og du får oppfølging frå ein hoppid.no-rådgivar. 

Kven passar det for?

Programmet passar for deg som har ein forretningsidé du vil utvikle, eller deg som har ei bedrift som du ønskjer å vidareutvikle. Det krev at du er motivert for å lære, og at du vil jobbe med å vidareutvikle prosjektet ditt. Programmet er gratis for deltakarar som er busette i Møre og Romsdal.

I løpet av programmet får du:

  • utvikle prosjektet ditt steg for steg basert på S-E-A-M 
  • presentere prosjektet for rådgivarar og deltakarar 
  • råd, innspel, motivasjon og inspirasjon frå dei andre deltakarane 
  • eit nettverk som kan hjelpe deg å nå dine mål. 

Målet er at du skal ende opp med ein tydelig plan for korleis du kan jobbe vidare med prosjektet dit

Startdato for programma: 

Programmet med start 24.august har samlingar 24.- 26.-29.-31.- august og 02.-05.- 07.- 09.- 12.- og 14 september 

Programmet med start 19. september har samlingar 19.-21.-23.-26.-28.-30.-  september  og  03.- 05.- 07 og 10 oktober

Programmet med start 17.oktober har samlingar 17.-19.-21.-24.-26.-28.- 31. oktober og 02.- 04 og 07. november

Gå inn på kursportalen og søk om å melde deg på. 

Kontakt