Intensivkurs for innvandrarar som vil starte bedrift

Startup Migrants, hoppid.no og ÅKP arrangerer 23-25 september samling for innvandrarar som vil starte bedrift i Noreg. 

Skriv ut

Startup Migrants er ein aktør som arrangerer forskole for migrantar rundt om i Europa. Nå vil dei, saman med hoppid.no, Møre og Romsdal fylkeskommune og ÅKP å arrangere dette i Ålesund som ei 3 dagers samling i ÅKP sine lokale på NMK i Borgundvegen 340 i Ålesund. Arrangementet går 23., 24, og 25. september. Fylkeskommunen finansierer tiltaket.

Startup Migrants arbeider under målsettinga «everyone in Europe should have an equal opportunity to start a business». Dette tilbodet er for innvandrarar som har ein forretningsidé eller eit ønske om å starte verksemd i Norge og som trenger kunnskap om korleis dette kan realiserast. Gjennom kurset får deltakarane informasjon om ulike tema og kva vilkår som gjeld for etablering av verksemd i Noreg. Kurset og forelesingane skjer på norsk.  

Påmeldingslink: https://www.forskole.no/event/23-25th-of-september-startup-preschool-alesund/