Intensivkurs for innvandrarar som vil starte bedrift

Startup Migrants, hoppid.no og ÅKP arrangerer 16-18 juni samling for innvandrarar som vil starte bedrift i Noreg. 

Skriv ut

Startup Migrants er ein aktør som arrangerer forskole for migrantar rundt om i Europa. Nå vil dei, saman med hoppid.no, Møre og Romsdal fylkeskommune og ÅKP å arrangere dette i Ålesund som ei 3 dagers samling i ÅKP sine lokale på NMK i Borgundvegen 340 i Ålesund. Arrangementet går 16., 17. og 18 juni. Fylkeskommunen finansierer tiltaket.

Startup Migrants arbeider under målsettinga «everyone in Europe should have an equal opportunity to start a business». Dette tilbodet er for innvandrarar som har ein forretningsidé eller eit ønske om å starte verksemd i Norge og som trenger kunnskap om korleis dette kan realiserast. Gjennom kurset får deltakarane informasjon om ulike tema og kva vilkår som gjeld for etablering av verksemd i Noreg. Kurset og forelesingane skjer på norsk.  

Påmeldingslink: https://forms.clickup.com/8503977/f/83gn9-11841/3M7FWCQVOD7K856JGM