Starte bedrift

Har du ein god forretningsidé? Eller har du starta bedrift og treng hjelp til å kome deg vidare? Ta kontakt med ditt lokale hoppid.no-kontor! Dette er den naturlege plassen å starte for deg som har ein gründer i magen.

Her får du hjelp til å vurdere om forretningsideen din er noko å bygge vidare på, om det er rett for deg å starte bedrift. Du får også hjelp til å kartlegge kva du treng for å realisere draumen din. Gründerar kan søke om inntil 30.000 kr (avklaringsmidlar) i støtte for å finne ut som forretningsideen er berekraftig.

Sertifiserte hoppid.no-kontaktar har oversikt over støtteordningar, kompetanse og kan kople deg vidare til andre aktuelle gründerhjelparar i fylket.

hoppid.no tilbyr opplæring og kurs. Gjennom kursa og andre møteplassar for gründerar, får du høve til å treffe likesinna og bygge nettverk.

Kontakt