ABM-konferansen 2023

1/11 2023 10:00 - 2/11 17:00
Storlihytta og Krona, Romsdalsmuseet i Molde
Skriv ut

Vi har gleda av å invitere til ABM-konferansen 2023 i Molde 1.-2. november.  

ABM-konferansen er eit årleg møtepunkt for ABM-sektoren i Møre og Romsdal fylke, men òg for deltakarar utanfor fylket. Målet med konferansen er å gi fagpåfyll og inspirasjon for tre ulike fagfelt med samanfallande samfunnsoppdrag. Dei enkelte fagfelt skal få fordjupe seg i sine felt og det skal byggast nettverk mellom fagfelta. Konferansen skal styrke ABM-nettverket i fylket og knytte nettverket til samarbeidspartar nasjonalt og internasjonalt. Konferansen arrangerast som eit samarbeid mellom kulturavdelinga i fylkeskommunen ved seksjon for arkiv, bibliotek og museum, Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal (IKAMR) og Norsk bibliotekforening Møre og Romsdal (NBFMR).  

På programmet i år er det fagleg sterke innlegg som skal både engasjere og inspirere dei enkelte fagfelt, men og sektoren som heilskap. Både regionale og nasjonale aktørar bidreg til eit program vi gler oss til å dele med dykk.  

Detaljert program finn de under, samt påmeldingsskjema. Frist for påmelding er fredag 13. oktober 2023.  

Overnatting må deltakarane ordne med sjølve. 

Dag 1: onsdag 1.11 , Storlihytta i Moldemarka

Onsdag 1.11 er det eige program for bibliotektilsette, kurs i lesersørvis til barn. Du kan melde deg på kurs i lesersørvis til barn på kalenderen til Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Meir informasjon om eventuell transport eller felles gåtur til og frå Storlihytta kjem.  

Kl. 17.00 Middag på Storlihytta i vakre Moldemarka
- Den norske turistforening si hytte i Moldemarka er ramme for konferansemiddagen som tilbredast av den regionale mataktøren Monicas Mat.
- Det er plass til 40 deltakarar på denne middagen, så her er det førstemann til mølla. Du krysser av i skjema under for om du ønsker å delta på middagen, pris kjem også fram av skjema.
Dag 2: torsdag 2.11, Krona, Romsdalsmuseet - fellesprogram

Frå kl. 09.30 – 14.45 er det felles program. 

Kl. 09.30 Registrering i foajeen i Krona, Romsdalsmuseet
- Det blir kaffe og «biteti» ved ankomst og høve til å kikke i museet sine utstillingar og spanande museumsbutikk.
Kl. 10.00 Velkommen til ABM-konferansen 2023
- Klara Hveberg les frå boka si «Lene din ensomhet langsomt mot min» og fortel om boka.
- Hveberg er fødd i 1974 og vaks opp i Molde. Ho har doktorgrad i matematikk og «Lene din ensomhet langsomt mot min» er hennar første roman. Boka er gitt ut i fleire land, inkludert USA, Tyskland, Korea og Polen, og blei nominert til Pen America Translation Prize 2022.
Kl. 10.20 ABM-prosjekt i Møre og Romsdal ved aktørar i sektoren
- Det vart våren 2023 tildelt middel til 4 samarbeidsprosjekt i ABM-sektoren i Møre og Romsdal. I denne programposten får vi innblikk i planane for dei spanande samarbeidsprosjekta og status for arbeidet.
Kl. 11.00 Pause
Kl. 11.15 Ny bevaringsplan for private arkiv i Møre og Romsdal ved Gudmund Valderhaug
- Bevaringsplanen for private arkiv skal gi oversyn over status, prioriteringar og utfordringar i privatarkivarbeidet. Med utgangspunkt i ein analyse av samfunnsmessige dokumentasjonsbehov og ei kartlegging av bevarte arkiv, skal planen identifisere kva samfunnssektorar som er dårleg dokumentert i arkivbestanden og difor må prioriterast i arbeidet framover. Innlegget vil presentere status i arbeidet, dei hovudfunna som er gjort og peike på prioriteringar og utfordringar i privatarkivarbeidet.
- Gudmund Valderhaug er prosjektleiar for arbeidet med ny bevaringsplan for privatarkiv i Møre og Romsdal. Han har tidlegare m.a. vore arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Hordaland, avdelingsdirektør ved ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) og førstelektor i arkivvitskap ved OsloMet.
Kl. 11.40 DKS – moglegheiter for bibliotek og museum ved Lene Torgersen Mordal, Møre og Romsdal fylkeskommune
- Kvart år turnerer profesjonelle utøvarar i DKS – Den kulturelle skolesekken – for å gi elevar moglegheit til å oppleve, gjere seg kjent med og utvikle forståing for ulike kunst- og kulturuttrykk. Visste de at også fleire kan få glede av formidlinga når utøvarane først er på turné i fylket vårt?
Kl. 12.00 Pause med «biteti»
Kl. 12.15 Felle utfordringar – felles løysingar? - panelsamtale med ABM-sektoren i Møre og Romsdal
- Vi inviterer leiarar frå ABM-sektoren i eige fylke til ein paneldebatt med høgaktuelle spørsmål. ABM-sektoren opplev mykje av det same utfordringsbilete, kan løysingane også finnast i lag?
- Meir informasjon om tema, deltakarar og samtaleleiar kjem.
Kl. 13.15 – Kl. 14.45 Lunsj med omvisning i museet og magasinet ved tilsette ved Romsdalsmuseet
Dag 2: Parallellsesjonar - bibliotek
Kl. 14.45 Revidert bibliotekstrategi ved Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket
- Nasjonalbiblioteket lanserer hausten 2023 revidert bibliotekstrategi. Tinnesand kjem til Møre og Romsdal for å fortelje om arbeidet med strategien og kva dei nye tiltaka vil ha å sei for biblioteka i fylket.
Kl. 15.15 Pause
Kl. 15.25 Formidling av dikt ved Stian Johansen, samtaleleiar Merete Bratsberg Aae
- Johansen fortel om korleis dei løfta fram diktbøkene i Skien bibliotek og kva slags effekt arbeidet gav. Han viser til statistikk og gir praktiske tips. Dette er metodar som kan brukast til å vise fram ulike sider av boksamlinga, ikkje berre dikt.
- Stian Johansen arbeider ved Skien bibliotek. I tillegg er han forfattar og har gitt ut 5 bøker på Aschehoug; tre diktsamlingar, ein roman og ei novellesamling. Han har og gitt ut bøker på Det stille forlaget, skriv songtekstar og er vokalist i Stian Johansen & John Olav Hovde.
Kl. 16.00 Pause
Kl. 16.15 Formidling i biblioteket ved Vidar Kvalshaug
- Mora di jobbar ikkje her. Jo, ho gjer faktisk det. Kanskje vi berre skal slutta å utdanna bibliotekarar? spør forfattar og bibliotekentusiast Vidar Kvalshaug i sitt foredrag.
- Vidar Kvalshaug er frå Averøya og har brukt 35 år i Oslo på å ikkje kome seg heim igjen. Forfattar av 15 bøker, bokformidlar i #lesekiosk og no sist dramatikar med premiere ved Teatret Vårt våren 2023
Kl. 17.00 Takk for no og vel heim!
Dag 2: Parallellsesjonar - museum og arkiv
Kl. 14.45 Tilgjengeleggjering av Jonas Lied-arkivet ved Kenneth Staruset Fåne
- Jonas Lied var forretningsmannen og diplomaten frå Sølsnes i Møre og Romsdal som gjorde ein stor innsats i åra før og under første verdskrig for å etablere ein nordleg handelsveg mellom Vest-Europa og Sentral-Asia.
- I eit toårig prosjekt, blant anna finansiert gjennom Arkivverkets utviklingsmiddel, samarbeider Romsdalsmuseet og SEDAK med å tilgjengeleggjer arkivet gjennom digitalisering av dei om lang 25 000 dokumenterider og 1500 foto. I innlegget får vi høyre meir om historia om Jonas Lied og status for prosjektet.
Kl. 15.15 Periodiske vurderinger av museumsinstitusjoner ved kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune, Heidi-Iren Wedlog Olsen
- Med Stortinget si behandling av Meld. St. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid, i juni 2021, vart det vedtatt at det framover skal gjennomførast kvalitative, fagfellebaserte vurderingar av musea på institusjonsnivå. Dette skal bidra til systematisk kunnskapsinnhenting om sektoren og som vere grunnlag for eit konstruktivt utviklingsarbeid for musea sjølve.
- Kultur- og likestillingsdepartementet har satt ned ei arbeidsgruppe, som skal levere arbeidet sitt i februar 2024. Kva er skjer? Kva er status?
-
Kl. 15.30 Pause
Kl. 15.45 Arkivenes betydning for samfunnet og demokratiet ved Bernt Hagtvet
- Meir informasjon om innlegget kjem.
- Bernt Hagtvet er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Nye Høyskole. Han er ekspert på menneskeretter og demokrati og har vore ein aktiv samfunnsdebattant og forfattar. Han har motteke ei rekke utmerkelser, blant anna Prisen for god forskingsformidling ved Universitetet i Oslo, og Eilert Sundts forskingspris.
Kl. 16.15 Pause
Kl. 16.30 Kulturarv, kaos og forventninger ved Maja Leonardsen Musum
- Sjølv om Maja Leonardsen Musum har jobba i museum i ti år, forstår ho framleis ikkje heilt kva eit museum er. Som arenaer for vårt kollektive minne utgjer museene ein vedvarande kampplass for identitet lokalt og nasjonalt. Musum utforskar og utfordrar spenningane som ligg i begrepa, institusjonane og i dei mange forståelsane som kappast om kva som eigentleg skal være museenes samfunnsrolle.
- Maja Musum jobber på Randsfjordmuseet, som kurator for Nasjonalmuseets utstilling Skakke Folkedrakter og som styremedlem i Norsk ICOM, International Council of Museums.
Kl. 17.00 Takk for no og vel heim!
Påmeldingsskjema

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.